NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Vejledning til arrangør og banelæggere: (ER KUN GÆLDENDE INDTIL 2015 - UDGÅR I 2016)

NORDJYSK klub-nat

 

Aftalte tidspunkt: Onsdag i uge 41 med første start kl. 19.00.

 

Skovtilladelser indhentes af arrangørklubben i overensstemmelse med de aftaler, som DOF til enhver tid måtte have indgået med Skovstyrelsen, Hedeselskabet m.fl.. Arrangørklubben skal tilmelde løbet til terminslistefører i Nordkredsen.

 

Indbydelse skal offentliggøres på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Tilmelding via O-service, hvorfra der også skal være link til Indbydelsen. Det skal fremgå af indbydelsen, hvilke særlige tilbud der er, og hvilke normalt forekommende tilbud der evt. ikke er.

 

Kortnorm i.h.t. DOF`s reglement. Opmærksomheden henledes på, at det med stævnekontrollens godkendelse er muligt at udskrive kort i lavere målestoksforhold – (fx ved terræner med mange detaljer og af hensyn til løbere +50 år).

 

MESTERSKABS-KLASSER

Bane 1

Bane  2

Bane 3

Bane 4

Bane 5

7 km svær

5 km svær

3,5 km svær

4 km mellemsvær

3 km let

 

START-INTERVAL pr. bane/klasse må være minimum 3 minutter forudsat, at den samlede starttid kan holdes inden for 1½ time.

 

Startafgift i 2015:  

·         Grundtakst: 60 kr. fra 21 år. 50 kr. indtil 20 år.

·         Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 15 kr.

 

Tilmelding, eftertilmelding og åbne baner:

Det er op til den arrangerende klub at fastlægge tilmeldingsfrist og beslutte, om der modtages eftertilmeldinger mod forhøjet gebyr.

Da det er et C-løb står det også klubben frit for, om der skal tilbydes åbne baner.

 

Resultatlister udgives på internettet og skal være tilgængelige på stævnets hjemmeside mindst 1 år efter stævnets afholdelse.

 

Regnskab, bilag samt afregning af nettoresultat sendes til Nou`s kasserer senest 4 uger efter løbsdagen.

 

Præmier:  Klubberne sørger selv for præmier til deres mestre.

 

 

Banelægning: Nou` s  sekretær kan, hvis det ønskes, levere et lille notat af ældre dato, men stadig brugbart, som er udarbejdet af Orla Kastrup Kristensen med gode råd om natbaner.

Notatet (dog uden billeder) ligger også på NOU-hjemmeside.