NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

TIDLIGERE ÅRS BERETNINGER LÆNGERE NEDE PÅ SIDEN

Emne:

Årsberetning 2016 

Der er en god holdning i de nordjyske orienteringsklubber. Vi står sammen om at få vores mesterskaber gennemført; har en klub udfordringer, tager en anden over. I 2016 fik vi igen gennemført alle vores arrangementer, og stabiliseret deltagerantallet! Takken herfor rettes hermed til alle klubberne og årets stævneledelser til NOU løbene.

 Vores arrangementer i 2016: Nordjysk Stafet (Bøgsted Plantage med Nordjyllands Skovkarleklub (reelt OK Vendelboerne) som arrangør, Nordjysk Ultralang (Bøgsted rende og Tvorup øst med Nordvest OK som arrangør), Nordjysk Nat (Hou skov med Mariager Fjord OK som arrangør, Hvorup Plantage med Aalborg OK som arrangør, Lilleheden med OK Vendleboerne som arrangør og endelig Søttrup/Jenle Plantager med St. Binderup OK som arrangør), Nordjysk Dag (Hesselholt skov med Rold Skov OK som arrangør) samt Klub dag (Hammer Bakker med Aalborg OK som arrangør).  

Et enkelt løb havde vi ikke været helt så skarpe til at planlægge placeringen af, nemlig vort dagmesterskab i Hesselholt. Her var der nemlig KUM på Sjælland og dermed havde vi stort fravær af ungdomsløbere. Jeg skal som formand være den første til at undskylde fejlen overfor alle de nordjyske klubber. Mange klubber havde dog enkelte ungdomsløbere med, så der blev lidt kamp om ungdomspokalen. Rold Skov OK vandt, hvor det ellers har været Aalborg OK som i en årrække har haft patent på ungdomspokalen. Uagtet KUM placeringen, viser resultatet også at Rold Skov OK er godt i gang med at oparbejde en stor ungdomsgruppe. 

Vores klubmesterskab i natorientering blev konverteret til fjerde etape i vores - nu åbne - mesterskab udi natorienteringsløb. Bedømt på deltagerantallet har det dog ikke gjort nogen forskel, idet vi trækker nogenlunde det samme antal til vore løb som tidligere år. Årsagen til, at vi lavede løbene til en åben indbydelse og alle kunne vinde, var netop et håb om flere deltagere. Men der er  ikke kommet flere deltagere fra ikke nordjyske klubber, men til gengæld er vores egne løbere heller ikke blevet væk i frygt for den øgede konkurrence.  

Klitløbet og NJ ultralang blev lagt sammen for dette ene år, da der blev placeret et DM på "vores" oprindelige dato. Det var naturligvis med til at trække deltagerantallet betydeligt i vejret, da Klitløbet er et meget traditionelt orienteringsløb. Klitløbet trak masser af ikke nordjyske deltagere og vi fik alle et "traditionelt" Klitløb at mærke. Det skal bestemt forstås positivt - vi ved alle hvad vi går ind til, når den samlede start går: Ældre kort med andre signaturer end et normalt kort samt på et for os usædvanligt målestoksforhold. Vi ved, at vi bliver udfordret på alle fronter - især vor udholdenhed og selvtillid. Dette års Klitløb havde igen det hele og jeg har kun stor ros til overs for Nordvest OK. Jeg håber inderligt, at Nordvest OK bliver ved med at arrangere dette traditionelle og specielle løb. 

Jeg beundrer korttegningen i alle de nordjyske klubber. Mange klubber har erfarne korttegnere og andre er knap så erfarne. Fælles for alle er dog, at man går entusiastisk ind for sagen. Jeg mener også at kunne se, at kortene får en mindre "ansigsløftning" i forbindelse med vores egne nordjyske mesterskaber og det er virkeligt positivt. Det er selvfølgelig især omkring selve postplaceringerne, kortet skal passe bedst muligt. Det har også været her jeg har kunnet konstatere, at kort har været "rettet" op. Jeg sender de største roser til klubbernes korttegnere for ihærdigt arbejde. 

Årets lederpris 2016 tilfaldt Ulf Mogensen  fra Aalborg OK med følgende motivation:

Ulf har i mange år siddet og sidder stadig i AOK`s bestyrelse, hvor han har bestridt den krævende post som klubbens kasserer. Ulf er meget aktiv i såvel planlægning som udførelse ved stort set alle de stævner, som klubben har stået for gennem tiderne - enten alene eller sammen med andre klubber. Det være sig Nordiske Mesterskaber, Junior VM (JWOC), Danske Mesterskaber, 2 og 3. dages arrangementer samt mange andre terminslisteløb. Ulf henter også inspiration og erfaring ved egen deltagelse i mange internationale stævner.En velfortjent hæder til Ulf.

 

Årets banelægger 2016 blev Thomas Lindschouw fra Aalborg OK for banelægningen ved divisionsmatchen i 1. division i Kollerup Klitplantage med denne motivation:  

Thomas udnyttede det spændende terræn på bedste vis. De svære baner var særdeles krævende hele vejen igennem, og samtidig havde han fundet et fint niveau for mellemsvære og lette baner.En velfortjent banelæggerpris til Thomas.

 Årets leder- samt banelæggerpris i nordjysk orientering er begge startet i 1968. Pokalerne viser mange koryfæer indenfor vor idræt og det er en meget stor ære, at blive udpeget som modtager af pokalerne. Der er flere emner hvert eneste år, hvilket viser at der arbejdes godt i nordjysk orientering uanset om det gælder leder- eller banelæggertjanser. Jeg har som formand meget stor respekt for alle indsatser - stor som lille - rundt om i alle klubberne.

 Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt igen i 2017 J 

Godt Nytår til jer alle. 

Jes Mose Jensen

Formand NOU

Årsberetning 2015

 I 2015 fik vi igen gennemført alle vores arrangementer, og stabiliseret deltagerantallet! Takken herfor rettes hermed til alle klubberne og årets stævneledelser til NOU løbene. 

Vores arrangementer i 2015: Nordjysk Ultralang (Bunken Klitplantage med OK Vendelboerne som arrangør), Nordjysk Stafet (Vilsbøl med Nordjyllands Skovkarleklub (reelt Nordvest OK) som arrangør, Nordjysk Nat (Hobro Østerskov med Mariager Fjord OK som arrangør, Tversted Klitplantage med OK Vendelboerne som arrangør og endelig Mosskov med Rold Skov OK som arrangør), Klub-nat i Vesteris plantage med St. Binderup OK som arrangør, Nordjysk Dag (Blokhus Klitplantage med Aalborg OK som arrangør) samt Klub dag (Blokhus Klitplantage med AKIF og API som arrangør).  

Alle nordjyske klubber er oppe på dupperne, når det gælder kommunikation med sine egne medlemmer og for dens sags skyld også øvrige orienteringsløbere og interesserede. Vores primære kommunikationsmiddel er internethjemmesider. Flere klubber har dog bibeholdt "det gode gamle" trykte klubblad, idet det er en anden oplevelse end det elektroniske klubblad. Begge dele kræver dog frivillige hænder og ikke mindst tid og lysten til at yde noget for sine klubmedlemmer. 

Også nyhedsbreve, facebook og andre sociale medier tages i brug for at øge informationsflowet blandt klubmedlemmerne. Sidste øjebliksinformationer, samtransportsmuligheder og meget andet deles i løbet af nul komma dut og alt andet lige er det genstand for at vi kan have et stabilt deltagerantal til såvel vores åbne løb som vores træningsløb. Denne kommunikation kommer selvfølgelig heller ikke helt af sig selv - også her er det påkrævet med frivillige kræfter! Tusinde tak til jer alle, som arbejder i klubberne med elektronisk kommunikation. I gør en forskel, som kan måles på vores deltagerantal. 

Selv de ældre generationer er hoppet med på den elektroniske kommunikationsvogn og det er ganske enkelt bare herligt at I magter at sætte jer ind i den rivende udvikling på internettet. Ikke nok med at I kan hitte rede i informationsstrømmen, men flere af jer er selv aktive udi denne forunderlige elektroniske verden med at lægge informationerne ud på de forskellige platforme.  Jeg har den allerstørste respekt for jer! 

At dyrke orienteringsløb er ikke længere en årstidsbestemt idrætsgren - vi kan dyrke vores vidunderlige sport året rundt - om end vi har lidt mere tøj på i denne tid ;-) Natløb er perfekt i vintermånederne - man kan jo være hjemme til spisetid, da man jo kan træne fra om eftermiddagen. Vinterhalvåret er jo både nedtrapning fra sæsonen og optrapning til den nye, og så er det rigtig dejligt at der er træningsløb, hvor man kan få en afslappende skøn naturoplevelse og/eller kan afprøve nye teknikker. Måske det er tiden til at afprøve en ny kompastype eller forsøge sig med en sværere bane? 

Årets lederpris 2015 tilfalder Lone Bernth Jensen  fra Nordvest OK med følgende motivation:  

Lone har i mange år siddet og sidder stadig i Nordvest OK bestyrelse og har her været med til at planlægge alle klubbens Find vej dage. Lone er meget aktiv i f. m. klubbens egne og ikke mindst klubbens åbne løb og har meget ofte en rolle i stævneledelsen. Lone repræsenterer endvidere jævnligt klubben på diverse klubledermøder, ligesom hun er initiativtager til indhentning af sponsorpræmier og indkøb af gaver til medlemmers markeringsdage. Lone er også altid klar til at give hånd med i planlægning af klubture/-weekends. En velfortjent hæder til Lone. 

Årets banelægger 2015 blev Jørn Bachmann fra OK Vendelboerne for banelægningen ved Nordjysk Lang i Bunken Klitplantage med denne motivation:  

Deltagerne fik alle skovens finurligheder at føle; tæt bjergfyr, åbne klitter, større og mindre stier, åben skov, indlandsklitter og ikke mindst Råbjerg mile.En naturoplevelse af de store, men altså også en orienteringsmæssig udfordring i de nævnte terræntyper. Det krævede mod og is i maven til temposkift og god kondition i de mere åbne dele af skoven. En velfortjent banelæggerpris til Jørn. 

Til begge priser hører der vandrerpokaler til. Ja, der er faktisk to til hver udmærkelse. En pokal til hver pris er nemlig fyldt helt ud og vi er begyndt på nye. Historikken er lang med årets leder og banelægger – vi startede i 1968! Det er det nuværende Forretningsudvalgs holdning, at Lederprisen kun kan tildeles én gang i ens levetid, da vi har masser af emner hvert år – et livsbekræftende tegn på at der er mange frivillige og gode kræfter i gang ude i alle klubberne! Banelæggerprisen kan vindes mange gange af den samme person, blot banelægningen har tilstrækkelig kvalitet ;-)

 Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt i 2016 J

 Godt Nytår til jer alle.

Jes Mose Jensen

Formand NOU

Årsberetning 2014

I 2014 fik vi igen gennemført alle vores arrangementer, men desværre i år med en betydelig nedgang i deltagerantallet! 

Vores arrangementer i 2014: Nordjysk Ultralang (Rold Nørreskov med Rold Skov OK som arrangør), Nordjysk Stafet (Hobro Østerskov med Nordjyllands Skovkarleklub (reelt Mariager OK som arrangør)), Nordjysk Nat (Ålbæk Klitplantage med OK Vendelboerne som arrangør, Hanehøj med Mariager Fjord OK som arrangør og endelig Lundby Bakker med Aalborg OK som arrangør), Klub-nat i Søttrup plantage med St. Binderup OK som arrangør, Nordjysk Dag (Nystrup plantage med Nordvest OK som arrangør) samt Klub dag (Vester Aslund med Aalborg OK som arrangør).  

Deltagerantallet er gået markant tilbage, flere end 100 deltagere i forhold til sidste år. Det er ikke godt og forklaringerne kan være mange. Men det er nye tider og vi skal ”kæmpe” om deltagernes gunst med flere andre orienterings- og løberelaterede idrætsgrene.Efter min mening skal vi arbejde hårdt med vores banelægning – det er ok at have en ikke så rutineret banelægger til at arrangement, men så skal banekontrollen være en erfaren banelægger/kontrol. Der er generelt for mange ”hovsa” placeringer og/eller delstræk – i år har det især været udpræget ved vore natløb. Der findes et ganske udmærket koncept på vor hjemmeside omkring banelægning til natløb. Ingen synes det motiverende at lede efter poster placeret i tætheder og i undervegetationsområder – det er surt nok i dagslys.

Kortenes kvalitet spiller naturligvis en særdeles væsentlig rolle ved vore løb. Men der gøres faktisk en uovertruffen indsats på korttegningsområdet i alle vore klubber. En af udfordringerne er nok, at banelægger enten skal komme med forslag til kortændringer så betids, at de kan blive klar til et arrangement eller også skal man benytte en anden postplacering, hvis kortet er lidt ”ustabilt” omkring den tiltænkte postplacering, som ellers kan være i et nok så interessant terrænområde. 

Korttegningen udvikles konstant og små ændringer kan ske på et øjeblik bag computeren til alles bedste. Flere klubber har ”løbende” revidering af sine kort – det vil sige, at medlemmerne efter f.eks et træningsløb, kan komme med input til klubbens korttegner – som enten straks eller efter en kort tur i skoven reviderer kortet. Det er jo klart en kæmpe fordel for os orienteringsløbere frem for i de gamle dage, hvor revideringen gennemførtes med nogle års mellemrum eller i bedste fald en gang årligt. 

Til årets lederpris 2014 faldt valget i år på Kjeld Arildsen fra Orienteringsklubben Vendelboerne med følgende motivation:  

Kjeld har i en årrække været formand for OK Vendelboerne. Han har bestridt formandsposten på fin vis trods store personlige udfordringer i de senere år. Kjeld er en særdeles vellidt formand både blandt egne medlemmer og blandt de øvrige NOU klubber.Kjeld er også meget aktiv ved klubbens arrangementer i stævneledelsen samt i forskellige andre funktioner, ligesom han med sin erfaring også gerne bidrager som rådgiver og kontrollant ved andre klubbers arrangementer 

En overordentlig velfortjent hæder til Kjeld.

 Årets banelægger 2014 blev Helge Poulsen, med god hjælp fra Niels Jørgen Iversen begge Mariager Fjord OK for fin banelægning ved divisionsmatchen i Uhrehøj-Myrhøj med følgende motivation:  

Det forholdsvis begrænsede skovområde, som der er O-kort over, blev udnyttet til det yderste. Der var en god stævneplads med rimelig afstand til et velvalgt startområde for alle baner. Baneforløbene var afvekslende og til stadighed udfordrende for løbernes tekniske og fysiske færdigheder og endvidere var postplaceringerne reelle. Alt sammen forudsætninger for en god og fair konkurrence. 

En overordentlig velfortjent hæder til Helge.

 Til begge priser hører der vandrerpokaler til. Ja, der er faktisk to til hver udmærkelse. En pokal til hver pris er nemlig fyldt helt ud og vi er begyndt på nye. Historikken er lang med årets leder og banelægger – vi startede i 1968! Det er Forretningsudvalgets holdning, at Lederprisen kun kan ”vindes” een gang i ens levetid, da vi har masser af emner hvert år – et tegn på at der er mange frivillige og gode kræfter i gang ude i alle klubberne! Banelæggerprisen kan vindes mange gange af den samme person, blot banelægningen har tilstrækkelig kvalitet ;-)

 Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt i 2015 J

 Godt Nytår til jer alle.Jes Mose Jensen,Formand NOU

 

Årsberetning 2013

 2013 er ved at rinde ud i orienteringsløbssammenhænge. Et par klubarrangementer udestår inden vi kan skrive 2014. Men for rigtig mange af os, så er planlægningen af 2014´s aktiviteter allerede i gang og for de større sommerstævner, har vi været det længe! Men nu vil jeg benytte lejligheden til at kigge i ”historiebogen” 2013

 Vores arrangementer i 2013: Nordjysk Ultralang (Rold Vælderskov og Rebild bakker med Rold Skov OK som arrangør), Nordjysk Stafet (Vesterriis med Nordjyllands Skovkarleklub (reelt St. Binderup OK som arrangør)), Nordjysk Nat (Lilleheden med OK Vendelboerne som arrangør, Alstrup Krat med Mariager Fjord OK som Arrangør og endelig Rold Nørreskov med AKIF og API som arrangør), Klub-nat i Vesterriis med St. Binderup OK som arrangør, Nordjysk Dag (Vester Thorup og Bulbjerg med Aalborg OK som arrangør) samt Klub dag (Tversted Klitplantage med OK Vendelboerne som arrangør).

 Deltagerantallet er gået markant frem, flere end 100 deltagere i forhold til tidligere år. Det er flot og meget glædeligt for alle parter! Nu er det noget ved at være arrangør og deltager! Lad ikke 2013´s deltagersucces blive en sovepude for os – der skal fortsat informeres, kommunikeres, trænes, samkøres, eftersnakkes og så videre ude i vore klubber for at fortsætte fremgangen.

 Vores sport udvikles hele tiden med korttegning, fysiske, teknisk og mentale træningsmetoder og også elektronisk tidtagning ved hver eneste post er ikke gået vores udviklingstrang forbi. Og det hele er særdeles positivt for vores sport. Jeg ved at al denne udvikling er stærkt medvirkende til at få flere medlemmer i vores klubber og også at fastholde dem!

Med hensyn til elektronisk tidtagning (EMIT) har vores administrator af vores samlede EMIT materielpakning nu efter 10 år valgt at trække sig og vil nu lade sit fokus gå i retning af andre udfordringer! På alle nordjyske klubbers vegne sendes tusinde tak for den årelange og frivillige indsats i NOU-regi til Søren Theilgaard og med ønsket om den største succes med de nye udfordringer.

 Velkommen som EMIT administrator kan jeg så sige til Egon Sloth fra Aalborg politi´s IF. Husk også Egons indsats er helt frivillig og vi SKAL alle hjælpe ham med at komme så let som overhovedet muligt ind i opgaven.

 

 Til årets lederpris 2013 faldt valget i år på Søren Flytkjær fra Aalborg Orienteringsklub med følgende motivation:

Søren har i en årrække været formand for Aalborg OK med alle de udfordringer, det giver i en stor orienteringsklub.

Søren er en meget vellidt formand i klubben, hvor han udviser stort engagement og ildhu i bestyrelsesarbejdet.

Søren er ikke bange for selv at tage en tørn, når det kommer til stævner.

Aalborg OK´s største stævner Kvindeløb og Nordjysk 2 dages har således nydt godt af Sørens lederevner.

 En overordentlig velfortjent hæder til Søren.

 

Årets banelæggere 2013 blev Vivi og Peter Arildsen, Orienteringsklubben Vendelboerne for deres fine banelægning ved NOU Klub-dag arrangementet i Tversted Klitplantage med følgende motivation:

Tversted Klitplantage er en afvekslende skov. Det fik vi rigeligt bevis for denne november 2013, da Vivi og Peter Arildsen sendte os rundt i en relativ lille del af Tversted Klitplantage. Selv den lange svære bane kunne være på en A4 side, så der var i banelægningen også taget stort hensyn til vildt og flora. Banelægningen indeholdt alt det vi orienteringsløbere elsker; korte finorienteringsstræk, længere grovorienteringsstræk, retningsskifter og postplaceringer ved mange forskellige detaljer.

Trods et godt udviklet stinet blev vi alle “holdt til ilden” konstant og hvis man undervurderede postplaceringerne/delstræk og tabte kortkontakten, så var det “at betale ved kasse et” med pæne tidstab. 

En overordentlig velfortjent hæder til Vivi og Peter.

 Til begge priser hører der vandrerpokaler til. Ja, der er faktisk to til hver udmærkelse. En pokal til hver pris er nemlig fyldt helt ud og vi er begyndt på nye. Historikken er lang med årets leder og banelægger – vi startede i 1968! Det er Forretningsudvalgets holdning, at Lederprisen kun kan ”vindes” een gang i ens levetid, da vi har masser af emner hvert år – og det er rigtigt dejligt!

 Banelæggerprisen kan vindes mange gange af den samme person, blot banelægningen har tilstrækkelig kvalitet ;-)

 

Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt igen i 2014 J

 Godt Nytår til jer alle. 

Jes Mose Jensen

Formand NOU

Årsberetning 2012 

2012 er så småt ved at være overstået i orienteringsløbssammenhænge. Enkelte klubtræninger udestår inden vi kan skrive 2013. Men for rigtig mange af os, så er planlægningen af 2013´s aktiviteter allerede i gang og for de større stævner, har vi været det længe! Men nu vil jeg benytte lejligheden til skrive lidt om 2012, som jo snart hører historien til.

 Vores arrangementer i 2012: Nordjysk Ultralang (Blokhus med Aalborg OK som arrangør), Nordjysk Stafet (Rebild Bakker med Nordjyllands Skovkarleklub (reelt Rold Skov OK som arrangør)), Nordjysk Nat (Bøgsted med OK Vendelboerne som arrangør, Hou skov med Mariager Fjord OK som Arrangør og endelig Rold Nørreskov med Rold Skov OK som arrangør), Nordjysk Dag (Vandet Plantage med Nordvest OK som arrangør) samt Klub dag (Blokhus med Aalborg OK som arrangør).

 Deltagerantallet er gået en smule tilbage, men det opleves åbenbart overalt i samfundet og bør ikke få os til at råbe højt vagt i gevær! Tiltagene med at ændre klasser (primært stafet) og tidspunkt (natløbene) har umiddelbart ikke haft den store effekt. Der har dog været mange positive respondenter på natløbenes flytning. Nu skal vi så lige lære, at få lavet nogle ordentlige natbaner!

 Orienteringsløb er nutidens sport, da den indeholder alle vigtige facetter, som alle mennesker sætter pris på. Vi rutinerede orienteringsløbere ved det og nu vil jeg også fortælle det til – undskyld udtrykket – nybegynderne og til dig som overhovedet ikke har kendskab til orienteringssporten:

 Der arbejdes i alle vores klubber hårdt på alle plan med at få orienteringssporten gjort kendt i lokalsamfundet. Vores sport er også en af de få, hvor hele familien og hele venneskaren kan drage til træning (eller konkurrence for den sags skyld) og få fuldt udbytte på samme tid! Dermed er vor sport også særdeles velegnet til både den almindelige motionist, som blot gerne ”vil have en god oplevelse i skoven” og den mere seriøse, som gerne vil have den hurtigste tid!

 Efter hvad jeg har læst mig frem til i diverse aviser og magasiner, så har det sociale islæt en endnu større betydning for valg af idræt nu end tidligere tider. Også her står orienteringssporten meget stærkt. Det gælder både indenfor egne klubber men også på tværs af klubber, hvilket i op til mange idrætsgrene absolut ikke er en selvfølge..

 Adgangen til vor sport er lettere end nogensinde før; Find vej i…projekter, faste poster, fine opdaterede hjemmesider med angivelse af tid og sted for træninger og mange andre nyttige oplysninger gør at det er let at gå til orienteringsløb.

 Vores adgang til vor sportsplads, som hidtil har været ”ukrænkelig” på en eller anden måde, får for tiden et stød for boven. Naturstyrelsen er fremme med høringer om zonering af skovene, hvor vi ikke må komme i den såkaldte stillezone. Vi er af Dansk OrienteringsForbund (DOF) blevet hørt og DOF reagerer centralt på høringerne fra naturstyrelsen. Men orienteringssporten er absolut ikke alene om holdningen til ikke at acceptere forslaget. Det kan du følge meget mere med i på: www.friluftsraadet.dk . Se under høringer.

 Til årets lederpris 2012 faldt valget i år på Ole Jensen fra Rold Skov Orienteringsklub  med følgende motivation:

 Ole har gennem en menneskealder været aktiv i ledelsen af Rold Skov Orienteringsklub.

Han har haft stor andel i gennemførelsen af adskillige tiltag, bl.a. Rebild Adventure og MTBO i skovene omkring Skørping. Ole er ofte den afgørende faktor for, at en idé følges op af handling.

Ole er utrættelig i sit arbejde i klubben og har som oftest en finger med i alle klubbens gøremål, såvel internt som eksternt.

 En overordentlig velfortjent hæder til Ole.  

Årets banelæggere 2012 blev Hermann P. Jensen og Leif Hansen, Nordvest Orienteringsklub for deres banelægning ved Klitløbet med følgende motivation:  

Banelæggerne har ikke kunnet prale af, at de har haft nymodens og præcist orienteringskort til deres rådighed ved banelægningen, thi løbskortet var fra 1977..

Til gengæld kræver det evner og tålmodighed ud over det sædvanlige at rekognoscere for egnede postplaceringer og delstræk.

Dette lykkedes på allerbedste vis til Klitløbet, hvor deltagerne blev kastet ud i både åbne klitter og tæt bjergfyr – helt som man forventer det, når man tilmelder sig denne “manddomsprøve”! 

En overordentlig velfortjent hæder til Hermann og Leif. 

Til begge priser hører der vandrerpokaler til. Ja, der er faktisk to til hver udmærkelse. En pokal til hver pris er nemlig fyldt helt ud og vi er begyndt på nye. Historikken er lang med årets leder og banelægger – vi startede i 1968! Det er Forretningsudvalgets holdning, at Lederprisen kun kan ”vindes” een gang i ens levetid, da vi har masser af emner hvert år – og det er rigtigt dejligt! Banelæggerprisen kan vindes mange gange af den samme person, blot banelægningen har tilstrækkelig kvalitet ;-) 

Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt J

 

Godt Nytår til jer alle.

 

Jes Mose Jensen

Formand NOU

Årsberetning 2011

Endnu et år går på hæld – et godt år – da vi har fremgang i deltagerantallet på bundlinjen. Jeg savner dog i allerhøjeste grad, at ”hullerne” i NJM mesterstatistikken bliver fyldt helt ud. Det er her især de unge løbere, jeg her langer ud efter. Gå selv ind på vores hjemmeside og se..

Her har - udover forældre – også klubberne og talentcenter Nord (hvor de formodede bedste deltager) et ansvar for at få de unge med. Lad være med at planlægge andre aktiviteter, hvor I ved der er NJM arrangementer. Støt dem med transportmuligheder og måske også startafgifter (det gør mange allerede..). Jeg ved de unge har lysten og evnerne, men de skal hjælpes og støttes endnu mere. Få dem til at tage ansvar i klubberne, få dem involveret i klubbens arbejde – først i det små siden hen større og tungere opgaver.

 Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke alle bestyrelser i klubberne, for jeres ildhu med at få tingene til at fungere i hverdagen. Langt hen ad vejen er det ”Tordenskjolds soldater” – træninger, materiel, klubblade, hjemmesider og vedligeholdelse af samme, korttegning, stævner og hvad ved jeg. Det trækker alt sammen ”søm ud” af bestyrelserne. Jeg vil opfordre jer så vidt muligt, at få flest muligt engageret i klubarbejdet på alle planer for lige pludselig kan kræfterne og motivationen høre op blandt jer! Vi er alle typisk rigtig dårlige til at sige tak for indsatsen – lille som stor. Så hermed en rigtig STOR tak til jer alle i klubbestyrelserne for jeres ihærdighed! 

I forretningsudvalget (Ole Nielsen, Jens Christensen og jeg) har vi på opfordring fra deltagere fra klubberne samt egne indtryk udarbejdet en række forslag til det kommende repæsentantskab i forsøget på at gøre vores stævner mere attraktive – her skal nævnes 2 mandshold i nogle tidligere tyndt besatte klasser i Nordjysk Stafet (bemærk også nyt navn), natløbene flyttes til oktober (meget tidligere start end for nuværende), flere ældre klasser til enkelte mesterskaber (uden at det skaber behov for flere baner), kortere baner for enkelte klasser. Se flere forslag og yderligere motivationer for forslagene i referatet fra FU mødet. Har du som klubmedlem bemærkninger eller yderlig forslag til repræsentantskabsmødet i januar, skal du blot kontakte din klubbestyrelse, få dem med på din idé og så vil de sende forslaget til mig inden repræsentantskabsmødet. Her vil vi så behandle alle forslag på lige fod med hinanden. 

En del af os orienteringsløbere er også kredsrepræsentanter i Friluftsrådet. Alt arbejdet i rådene berører ikke umiddelbart orienteringsløb. Men en del gør, så også opfordring til ”menigmand” at have en finger med på pulsen i det arbejde. Der sker faktisk meget af interesse for naturelskere som os orienteringsløbere. Se mere om Friluftsrådet her: www.friluftsraadet.dk/  

Til årets lederpris 2011 faldt valget i år på Per Korsbæk fra St. Binderup OK med følgende motivation:

Per er ansvarlig for St.Binderups klubmateriel ligesom han i en lang årrække har været klubbens kontaktmand til skovejere. Per har i årevis søgt skovtilladelser til alle klubbens løb. En særlig udfordring er, at der er rigtig mange skovejere i stort set hver eneste af klubbens skove. Dermed skal der være kontakt med mange før et enkelt løb kan gennemføres.Per er også altid klar til at give en hånd med, hvor der trænges – det gælder både i det lokale miljø, hvor Per har haft andel i utallige træningsløb - både som banelægger og hjælper samt introduktionsdage for byens øvrige befolkning for at få andre med i orienteringssporten. Per er heller ikke bleg for at hjælpe andre klubber med deres stævner. Per er blevet brugt masser af gange som kontrollant, overdommer og andre vigtige funktioner, for at et stævne kan gennemføres på tilfredsstillende vis. Per er altid et godt forbillede for alle andre klubmedlemmer med hans ildsjæl og meget aktive deltagelse i orienteringsløb såvel inden- som udenlands.En overordentlig velfortjent hæder til Per.

 Årets banelægger 2011 blev Mette Møller Nielsen, Aalborg Kaserners IF (AKIF) for hendes banelægning ved klub dag i Jægersborg Skov med følgende motivation:

Mette har for nylig vundet DOF´s banelæggerkonkurrence, men en ting er teoretisk banelægning – noget helt andet praktisk banelægning. At hun også besidder de praktiske banelægningsevner, beviste hun så rigeligt ved 2011 udgaven af klub dag.Et godt og spændende terræn er en god forudsætning for at lave nogle superbaner og det formåede Mette til fulde i Jægersborg Skov.Årets banelægger har – trods sin relative unge alder – mange års erfaring i banelægning ved mange løb i forskellige regier. Denne erfaring kom tydeligt til udtryk ved klub dag.Det tekniske udfordrende terræn i Jægersborg blev udnyttet fortrinligt med afvekslende stræk, gode korte krævende finorienteringsstræk og lange udfordrende grovorienteringsstræk.En overordentlig velfortjent hæder til Mette.

 Til begge priser hører der vandrerpokaler til. Ja, der er faktisk to til hver udmærkelse. En pokal til hver pris er nemlig fyldt helt ud og vi er begyndt på nye. Historikken er lang med årets leder og banelægger – vi startede i 1968! Det er Forretningsudvalgets holdning, at Lederprisen kun kan ”vindes” een gang i ens levetid, da vi har masser af emner hvert år – og det er rigtigt dejligt! Banelæggerprisen kan vindes mange gange af den samme person, blot banelægningen har tilstrækkelig kvalitet  ;-)

 Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt J 

Godt Nytår til jer alle.

Jes Mose Jensen, Formand NOU

 

Årsberetning 2010 

Året går på hæld og vi vil kunne mindes en relativ sen start på orienteringsløbssæsonen. Kong Vinter var over os i langt ind i 2010 og gjorde vores forberedelser til vores første åbne løb meget vanskellige. De sidste kortrettelser, rentegning og banelægning skulle gennemføres på meget kortere tid end normalt. Dette til trods fik vi dog gennemført de allerførste konkurrencer på tilfredsstillende vis. 

Årets arrangement i det nordjyske var naturligvis Junior VM med Aalborg OK, som hovedansvarlig arrangør. De havde dog hjælp af alle naboklubber for at komme ”helskindet” igennem arrangementet. Som NOU formand vil jeg godt takke – specielt - de mange hjælpere fra naboklubberne, som støttede op om Aalborg OK i sommers – uden jer var ”skibet” sejlet på grund. Aalborg OK trak selvfølgelig det helt store læs selv – tilmed med tilbud om publikumsløb, som mange benyttede sig af. Der blev nok trukket rigeligt på medlemmernes ressourcer denne sommer. Men jeg synes, at vi i den nordjyske kreds kan bryste os af, at de unge deltagere kunne tage hjem med den vigtigste oplevelse ved et stort mesterskab, nemlig gode kort og baner. 

At vi presses i tid er ikke godt for os som mennesker, men jeg oplever, at vi er gode til at støtte hinanden indbyrdes i klubberne, så de fælles mål nås. Men efter en periode med stort pres på medlemmerne, oplever jeg også en stemning i klubberne – at, nu trænger vi altså også til bare at komme ud og deltage i et helt almindeligt orienteringsløb og ikke skal stå som arrangør med ansvar både for det ene og det andet. 

Heldigvis ER der mange tilbud i den nordjyske kreds. Vi er gode til at dele opgaverne (her tænker jeg på vores fælles NOU arrangementer) ud, så alle klubber yder sit, således at vi skiftevis ”blot” kan komme og deltage. 

Vores sport er ikke så stor, så det gør noget. Det betyder, at det mange gange (alt for mange gange) er Tordenskjolds soldater, som igen og igen står for de tunge opgaver i klubberne. Min anbefaling kan kun være – i lighed med tidligere år – at klubberne til stadighed forsøger at få unge uprøvede kræfter ind og yde en indsats i klubarbejdet. 

Her sidst på året har Kong Vinter igen holdt sit indtog rigeligt tidligt. Det vanskeliggør adgangen til vores idrætsplads. Til gengæld kan vi i den varme sofa studere orienteringskortene fra året 2010 og mindes de gode stunder i skovene rundt omkring i landet og måske tilmed også udlandet.  

Vores sport er unik blandt alle sporter, idet vi stort set er den eneste sport, hvor ung som gammel uanset teknisk niveau kan komme til et og samme stævne – dels for at konkurrere mod/med hinanden dels for at være social med hinanden uanset klubtilhørsforhold. Her er ingen politibetjente eller dommere til at holde os adskilte, som vi ser i andre sportsgrene. Længe leve orienteringsporten! 

Til årets lederpris 2010 faldt valget i år på Jane Thode Jensen fra Nordvest OK med følgende motivation:

Jane har, som formand siden 2005, været en ildsjæl i Nordvest OK. Ud over at Jane er et rigtigt dejligt menneske, som er enormt rar og venskabelig, så har Jane været primus motor på mange nye projekter i Nordvest OK.I Janes formandsperiode er der f. eks startet klubweekend op hvert andet år, ungdomstræningen er mere systematisk og flere gode sponsorer er kommet til. Jane har også formået, at få bestyrelsesmøderne effektiviseret til stor glæde for alle parter i klubben.En overordentlig velfortjent hæder til Jane.

 Årets banelægger 2010 blev banelæggerne ved JWOC, Jan Scheel, Rico Heilskov Mogensen, Jan Møller, Claus Samsø Pedersen, Bjarne Hoffmann og Nicolai Nielsen med følgende motivation:

De har alle, over en meget lang periode forberedt banerne til junior VM i de nordjyske skove.Der har været udfordringer ud over det sædvanlige både med flere tidsfrister, koordination med korttegnere, hensyntagen til presse- og publikumsvenlighed.Alt gik op i en højere enhed og deltagerne kunne i alle tilfælde vende hjem med de vigtigste minder fra et VM: super gode kort og baner.En overordentlig velfortjent hæder til banelæggerne fra JWOC.

 Til begge priser hører der vandrerpokaler til. Her kan følges historien med årets leder og banelæggere langt tilbage i tiden. Ligeledes kan historikken på ungdomspokalerne følges – her er mange nuværende old girls og boys noteret for deres bedrifter, da de let og elegant kunne springe over stok og sten i skoven i fuld fart. Men som tiden går, så falder tempoet jo en lille smule og man bevæger sig nok udenom stenen i stedet for at springe over den. Men det vigtige budskab her er, at vi har det lige sjovt i skoven uanset alder og fysisk formåen!

 Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt J

 Godt Nytår til jer alle.

 Jes Mose Jensen, Formand NOU

 

 

Årsberetning 2009

 I disse dage bider frosten godt i kinderne og sneen knirker så fint ved hvert eneste skridt, når vi er ude i skoven og dyrke vores sport; nemlig orienteringsløb. For tiden er vi stort set ”kun” til træningsløb, da konkurrencesæsonen for længst er passeret. Vejret til trods, stiller der rigtigt mange deltagere til klubbernes træningsløb. For orienteringsløberen findes der ikke dårligt vejr, men kun mindre hensigtsmæssig påklædning. Med andre ord, så har vi som orienteringsløbere mulighed for at dyrke vores sport året rundt. Motivationen for at komme i skoven er, for stort set os alle, muligheden for at komme ud i naturen og nyde de forskellige årstider.

 I skal vide, at det ikke kun er os orienteringsløbere, som elsker en tur i skoven. Vi deler glæden ved naturen med bl.a. jægere, spejdere og mange andre idrætsgrene. Nogle gange kan vi komme lidt på tværs af hinanden, når vi gerne vil være på samme sted på samme tid. Det kan ikke lade sig gøre i mange tilfælde af forskellige årsager – den vigtigste årsag her, er hensynet til dyr og flora!

 Men vi skal være opmærksomme på, at alle interessegrupper kæmper for sin egen sag – deres adgang til skoven frem for vores. Bestemt noget af en påstand fra min side! Så længe vi har store skove vil problemet ikke være så stort, og interessegrupperne støtter delvist hinanden i Friluftsrådet. Jeg bringer blot dette op for, at I skal vide at adgangen til vores ”idrætsplads” ikke nødvendigvis er en selvfølgelighed bare lidt længere ude i fremtiden. Interessegrupper som har god økonomi i ryggen, kan måske i fremtiden skubbe os ud på sidelinjen – hvis vi bare lader stå til.

 Skovejer forsøger at styre adgangen med bookningssystemer og ingen adgang i særlige ømtålelige perioder for dyr og flora. Så langt så godt – men nogle gange er der ikke altid helt så meget fornuft i alle tiltagene, som vi orienteringsløbere kunne tænke os. Sidste eksempel på tiltag til adgangsbegrænsning er til Vester Torup Klitplantage, hvor det - i mine øjne - tydeligt skinner igennem, at der skal tjenes nogle penge på jagt frem for at øvrige brugere kan få adgang. Den proces skal vi påvirke gennem DOF, men vigtigste parameter er mest mulig påvirkning af processen på vores eget niveau.

 Henset til vores adgang til naturen fremover, vil jeg bede jer om at sprede kendskabet til Friluftsrådets arbejde, da de ofte behandler sager som hidrører vores sport. Man kan (bør) tilmelde sig nyhedsbrevet på: www.friluftsrådet.dk , så får man det seneste nye på mail. Jeg vil også opfordre klubberne til at være aktive i debatter omkring skovadgangen.

  

Til årets lederpris 2009 faldt valget i år på Egon Sloth fra Aalborg Politis IF (API) med følgende motivation:

 Egon har gennem en meget lang årrække tegnet API udadtil som foreningens udvalgsformand for orienteringsløb. Egon har været utrættelig i sit arbejde med til stadighed at påtage sig NOU arrangementer, selv om han vidste, at langt hovedparten af stævnets arbejde skulle han selv stå for.

Egon har ud over sit virke i API ydet en fortræffelig indsats i Aalborg OK (AOK), både i klubbens daglige virke og til AOK arrangementer. En særdeles velfortjent hæder til Egon.

 

Årets banelægger 2009 blev banelæggerne ved NJM-STAFET i Tved, Leif Hansen og Henning Olesen fra Nordvest OK med følgende motivation:

 Leif og Henning havde her sørget for rigtig fine finurlige stræk, som kunne give enhver orienteringsløber grå hår på hovedet - og så endda i en spændende stafetkonkurrence. Udgangspunktet var en stævneplads mit i skoven, som gjorde banerne udfordrende fra start til slut. En publikumspost placeret ved stævnepladsen gjorde, at der var naturlig fin formelding af løberne og alle kunne følge konkurrencen tæt - ligesom det var muligt at heppe på sine egne. Afvekslingen mellem skov (åben og mindre åben) og indlandsklitter var en meget fin cocktail. En særdeles velfortjent hæder til Leif og Henning. 

2010 vil igen blive et udfordringens år. Jeg vil på det kraftigste anbefale, at få flest muligt med ind i arbejdet på alle niveauer i vores klubber.

 Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt J

 

Godt Nytår til jer alle. 

Jes Mose Jensen

Formand NOU

 

Årsberetning 2008

 Nok et år går på hæld. Vi kan alle sætte os godt til rette og tænke tilbage på gode minder fra skoven uanset om vi har været der i anledning af banelægning, som løber, ledergerning eller korttegning.

For mit eget vedkommende var jeg ikke meget i skoven de første otte måneder, da jeg havde arbejde at gøre andetsteds. Derfor måtte Jens og Ole i forretningsudvalget tage sig af alle mine gerninger i mit fravær. Jeg ved de begge har gjort det godt. Tak for det. 

Desværre kan jeg også for 2008 vedkommende skrive det samme som forrige år: Deltagelsen i vores fælles løb i NOU regi har desværre også i år måtte opleve en stagnation og ved flere løb en nedgang i deltagerantallet. Årsagerne kan være mange, men jeg håber I alle vil være med til at vende denne kedelige tendens, vi har set i år. Jeg håber hvert år på at ALLE NOU´s ungdomspokaler vil blive uddelt – det er desværre ikke lykkedes endnu. Så mit nødråb i 2009 til klubbernes ungdomsledere er: Sørg nu for at få flest mulige ungdommer med til vores NOU løb.

Alt arbejde i NOU og alle respektive nordjyske klubber sker på frivillig ulønnet basis i modsætning til mange andre sporter. Det synes jeg er rigtigt imponerende. Dag ud og dag ind uanset vejrlig stiller I op og gør en kæmpeindsats for orienteringssporten. Der er rigeligt at tage fat på, banelægning, korttegning, rentegning af kort, søge skovtilladelser, tilmelding af klubmedlemmer, stævnegennemførelse, modtagelse af nye medlemmer for ikke at tale om de mange sociale tiltag med at arrangere generalforsamlinger, sommerture, klubfester og meget meget mere. Mange steder er det de samme mennesker, som står får tur hele tiden. Mit råd her er absolut at forsøge at skaffe hjælpere til dem for at aflaste. For pludselig kan det hele blive for meget for en enkelt person at have mange opgaver og vedkommende kan måske helt miste lysten til det frivillige arbejde.

Igen i år vil jeg bede jer om at sprede kendskabet til Friluftsrådets arbejde, da de ind imellem behandler sager som hidrører vores sport. Man kan (bør) tilmelde sig nyhedsbrevet på: www.friluftsrådet.dk , så får man det seneste nye på mail. For god ordens skyld vil jeg orientere jer om at friluftsrådets struktur blev lavet om for år tilbage, således at I selv skal sidde ved bordet i de lokale Friluftsråd i stedet for som tidligere, hvor vi havde én central person, som dækkede vores interesser bredt.

 

Til årets lederpris 2008 faldt valget i år på Mette Møller Nielsen fra Aalborg Kaserners IF (AKIF) med følgende motivation:

Mette startede tidligt med frivilligt arbejde i orienteringsklub regi. Først i Aalborg OK, som trofast medlem af redaktionen med ansvar for udgivelse af klubbladet Kratluskeren - heraf en længere periode som ansvarshavende redaktør. Endvidere har hun i en årrække været hjælpetræner for Talentmiljø Nordjylland, som træner og vejleder de bedste ungdomsløbere i vores region. Senere blev det den militære orienteringsklub AKIF som nød - og stadig nyder - godt af Mettes evner. Mette har i en meget lang periode - foreløbig over en periode på de omkring 10 år - stået for løbstilmeldingen ved klubben, ligesom hun er ansvarlig for orienteringsløbsafdelingens økonomiske aspekter i AKIF. AKIF nyder ligeledes godt af Mettes engagement indenfor stævnegennemførelse, hvor AKIF arrangerer biathlonstævner. Hun har således gjort en uvurderlig indsats som stævnekontrollant, men også beregning har hun været leder af. En meget velfortjent lederpris til Mette Møller Nielsen fra AKIF.

 Årets banelægger 2008 blev banelæggeren ved NJM-LANG i Rold Nørreskov, Otto Møller fra Rold Skov OK med følgende motivation:

Otto Møller kender Rold Nørreskov som sin egen baghave gennem utallige træningsløb - både som løber og banelægger. Dette kendskab blev til fulde udnyttet d. 18. april 2008 til NJM Lang. En meget velvalgt stævneplads midt i skoven gav gode betingelser for at komme godt rundt i skoven. Banerne havde mange vejvalgsstræk kombineret med korte fine stræk, hvor finorienteringen skulle være i højsædet. En rigtig fin tur i skoven, som der burde have været flere om at opleve.En særdeles velfortjent hæder til Otto Møller.

 2009 vil igen blive et udfordringens år. Jeg vil på det kraftigste anbefale, at få flest muligt med ind i arbejdet på alle niveauer i vores klubber. Husk at prioritere deltagelse i NOU arrangementerne højt J

 Godt Nytår til jer alle.

Jes Mose Jensen

Formand NOU

 

 

Årsberetning 2007

 Tusinde tak for jeres indsats udi orienteringssporten i det nordjyske – det være sig som leder, banelægger, korttegner, stævnemedhjælper eller ”blot” deltager. 

Der findes i alle vores klubber nogle ildsjæle, som simpelthen bare bliver ved år ud og år ind. Jeg er meget imponeret af det utrættelige arbejde der foregår. For jeres egen skyld håber jeg dog meget på, at I får nogle ”skolet” til jeres arbejde inden I risikerer at køre træt i jeres frivillige arbejde. En ”hjælper” vil også kunne aflaste jer i perioder med meget at bestille. 

Deltagelsen i vores fælles løb i NOU regi har desværre i 2007 måtte opleve en stagnation og ved flere løb en nedgang i deltagerantallet. Årsagerne kan være mange, men jeg håber I alle vil være med til at vende denne kedelige tendens, vi har set i år. Jeg håber hvert år på at ALLE NOU´s ungdomspokaler vil blive uddelt – det er desværre ikke lykkedes endnu. Så mit nødråb i 2008 til klubbernes ungdomsledere er: Sørg nu for at få flest mulige ungdommer med til vores NOU løb. 

Vi orienteringsløbere er jo nok noget drillesyge i f.m. vores aktiviteter, når nogle har været ”lidt” for lang tid i skoven. Dette gælder i alle tilfælde i særlig grad for de som kommer til os og skal prøve orienteringskunsten for første gang. Jeg tror på, at vi skal vægte vores ord med omhu – uanset hvem det er og årsag. Det er ikke alle, der synes – i alle tilfælde den første tid efter et mislykket løb – godt om at blive drillet – selvom det ikke er ondt ment fra afsenderen. Ingen ved jo hvorledes signalerne modtages – så tag den lige med ro derude, ikk´? 

Generelt synes jeg at vores NOU løb har en god kvalitet – dog mener jeg at natløbenes niveau generelt bør hæves. Min mening står bestemt ikke alene, da jeg får rigtig mange henvendelser og kommentarer ved stort set hvert eneste løb. For natløbenes vedkommende gælder det, at postplaceringer ikke bør være i grønne områder og alle poster – uanset sværhedsgrad – bør kunne ses tydeligt fra alle tilløbsretninger i flere meters afstand. Banekontrollanterne til natløbene bør kontrollere postplaceringerne i mørke – manilamærkerne bør således udsættes med en refleksbrik.

Er man uenig i reglerne for NOU´s løb gennemførelse herunder banelængder m.m., kan man aflevere et motiveret forbedringsforslag til sin egen klubbestyrelse. De behandler så forslaget og – såfremt det er klubbens generelle mening – fremsendes det til NOU repræsentantskabsmøde (medio januar), hvor endelig beslutning tages omkring forslaget. 

Igen i år vil jeg bede jer om at sprede kendskabet til Friluftsrådets arbejde, da de ind imellem behandler sager som hidrører vores sport. Man kan (bør) tilmelde sig nyhedsbrevet på: www.friluftsrådet.dk , så får man det seneste nye på mail. For god ordens skyld vil jeg orientere jer om at friluftsrådets struktur blev lavet om for år tilbage, således at I selv skal sidde ved bordet i de lokale Friluftsråd i stedet for som tidligere, hvor vi havde én central person, som dækkede vores interesser bredt.  

Til årets lederpris 2007 faldt valget i år på Keld Østergaard fra Mariager Fjord OK. Keld Østergård har siden sin indtræden i klubben været kasserer for Mariager Fjord OK og det er mange år. Keld er en meget aktiv indenfor orienteringssporten, både som deltager, som arrangør og beregner. Udover at side tungt på Mariager Fjords pengekasse, er han også løbs tilmelder og kursusleder ved klubbens begynder kurser.Keld er Mariager Fjords Emit ekspert. Deler gerne sin viden med andre klubber og foreninger. Og gennemfører beregning for store flerdages arrangementer med bravur og et stort statistik materiale til følge. 

Årets banelægger 2007 blev banelæggeren ved NJM-DAG i Råbjerg: Svend Brøns Petersen, OK Vendelboerne. Svend Brøns fik kreeret nogle rigtig fine baner til Nordjysk Mesterskab, dag.Terrænet i Råbjerg Plantage blev udnyttet særdeles godt, men Svend Brøns har også indgående kendskab til terrænet, da det er ham selv som har revideret Råbjerg-kortet. De svære baner fik finurlige, men reelle postplaceringer for pengene. Desuden fik alle baner gode blandede korte og lange delstræk med fine retningsskift. En rigtig fin tur i skoven/klitterne, som der burde have været flere om at opleve. 

2008 bringer 100 % sikkert nye og spændende udfordringer for os alle – for mit eget vedkommende det første halve år i et land, hvor sandpapir størrelse nr. 2 vil være et passende orienteringskort.

2008 bringer nye konkurrencer, nye tekniske træninger og socialt samvær, hvor I kan vælge og vrage. Husk at prioritere NOU arrangementerne højt J

 Godt Nytår til jer alle. 

Jes Mose Jensen

Formand NOU

Årsberetning 2006 

Tusinde tak for jeres indsats gennem jeres klub med at arrangere stævner eller ”blot” det at sørge for der kommer nogle til vores stævner. Jeg har set mange nye ansigter, hvilket betyde at der er gang i rekrutteringen af medlemmer - børn som voksne. 

Med hensyn til skovadgangen til vores idrætsplads, så oplever jeg selv at der er en del ejerskifter af skovparter eller nye jægerkonsortier kommer til. Her er det vigtigt at få skabt kontakt til de nye og få en dialog i gang, således at de får et rigtigt billede af hvad orienteringsløb er for en størrelse. Oplysning og atter oplysning om vores sport må være vejen frem til fortsat adgang til de mange skove. 

Et af vores talerør – Friluftsrådet – omkring skovadgangen har i år skiftet struktur, således at vi ikke kan have én mand/kvinde til at repræsentere os alle, som vi har haft i en lang årrække. Nu er det op til de enkelte klubber ude i de kommende storkommuner, at sørge for at vores sport er repræsenteret samt at vores behov og synspunkter bliver hørt. Du kan selv følge med i Friluftsrådets arbejde på internettet: www.friluftsrådet.dk 

Man kan på deres hjemmeside tilmelde sig nyhedsbrev, hvilket er en god idé – således bliver du med jævne mellemrum orienteret om de vigtigste ting i Friluftsrådets arbejde. 

Sæt gerne linket til Friluftsrådet på jeres respektive klubhjemmesider, så vi får spredt mest mulig information omkring arbejdet i Friluftsrådet ud til vores medlemmer. Måske får nogle klubmedlemmer virkelig interesse for arbejdet og lader sig vælge som repræsentant for orienteringssporten til et højere niveau i Friluftsrådets organisation end blot repræsentant-skabet.  

Vores NOU-kasserer – Sinne Udholm - gennem mange år har valgt, at 2006 blev hendes sidste på kassererposten. Dette for bedre at kunne nyde sit otium og sine børnebørn. Men jeg er sikker på vi ser hende i skoven også. Under alle omstændigheder har hun fortjent stor ros fra os alle, for at have taget tjansen som kasserer (øretævernes holdeplads) i NOU. 

Til årets lederpris 2006 faldt valget i år på Walther Rahbek fra Aalborg OK. Walther har i en årrække været en overordentlig initiativrig formand for Aalborg OK. Walther er en ildsjæl, som gennem de senere år har sat sit tydelige præg på udvikling af Aalborg OK, hvor han har været formand i 4 år. Walther udviser et engagement og nytænkning, som bl.a. har været med til at ændre organiseringen og sikre en mere bred opgavefordelingen i klubben. Derudover tager Walther et stort ansvar ved klubbens større arrangementer, men han er samtidig også altid parat til at tage en ekstra tjans, hvis et træningsløb eller andet pludselig mangler bemanding.

 Årets banelægger 2006 blev Claus Samsø Pedersen, Aalborg OK.

Claus kreerede banerne til nordjysk mesterskab dag i Svinkløv klitplantage. Her fik alle sat deres orienteringstekniske evner på alvorlig prøve. Fysikken kom også på prøve for flere baner, idet den berygtede Svinkløv-skrænt skulle passeres et par gange. Endvidere var placeringen af start og målområde i en del af skoven, hvor mulighederne for de lette baner var tilgodeset, samt en god stævneplads med relativ kort afstand fra parkering. 

Tusinde tak til alle orienteringsløbere i Nordjylland for gode baner, gode kort, gode arrangementer, god konkurrence og ikke at forglemme godt humør og en god portion drillesyge i 2006. 

I 2007 venter der garanteret fine udfordringer af mange forskellige slags til os alle. Held og lykke med jeres aktiviteter udi orienteringsløb i 2007. Jeg glæder mig i alle tilfælde rigtigt meget allerede.

 I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Jes Mose Jensen, Formand NOU

Årsberetning 2005

 Endnu et år går på hæld. Igen i år har I alle medvirket til, at der har været gode udfordringer til os alle i skovene omkring os. Selvom man er nok så kendt i nogle skove, bliver man overrasket gang på gang.

Stormen i januar har præget vores adgang til skoven gennem hele året. I første omgang kunne vi slet ikke komme der p.g.a. vindfælder. Gennem hele året har korttegnerne været i gang med revideringer – tusind tak for jeres indsats!

Flere skove bærer stadig præg af stormens vindfælder og vil gøre det lang tid frem endnu. Her må vi væbne os med tålmodighed overfor skovejerne, som ikke har lette tider.

Vores sæson burde egentlig være længere. Sne er efterhånden en sjældenhed i november og december. Det har de fundet ud af for længst i cykelklubberne, hvor de laver MTB orientering i de kolde måneder – ja faktisk helt frem til marts måned. Nu har jeg selv deltaget i flere af løbene og det er ganske fin træning. Deltagelse kan kun anbefales. Bliv inspireret ved at læse mere på f.eks.: www.msck.dk

 Vi har i en årrække været repræsenteret i Friluftsrådets bestyrelse, dog ikke de seneste to år. De sidste to år har orienteringsløberne ikke været repræsenteret på repræsentantskabsmødet i Friluftsrådet. Vi har nu ikke længere en friluftsrepræsentant. Jeg har dog deltaget i repræsentantskabsmødet d. 7. november og er i øvrigt indtil videre orienteringssportens mand i Friluftsrådet. Her angives et ganske kort resumé.

 Politikken med storkommuner og regioner rammer også Friluftsrådet, som på landsbasis opdeles i 3 regionsudvalg og en række kredse indenfor hver region. Valg til kredsbestyrelserne vil finde sted i januar 2006 og i løbet af foråret 2006 sammensættes regionsudvalget. De vil således være klar til at tage over, når de gamle amtsbestyrelser lukker og slukker.

Du kan læse mere på: www.friluftsraadet.dk

Jeg mener, vi bør være så bredt repræsenteret i kredsene som overhovedet muligt. Man skal være bosiddende i den kommune, hvor kredsen er etableret. Dette giver jo nogle begrænsninger, men jeg håber I alle vil være med til at orienteringsløberne får indflydelse.

I det nuværende amt findes der skovbrugerråd, hvor enkelte nordjyske klubber er repræsenteret. Det sætter jeg stor pris på. Referater fra de to skovbrugerråd i Nordjylland (Nordjyllands- og Buderupholm Statsskovdistrikter) kan læses på deres respektive hjemmesider. Det er interessant læsning ind imellem. 

Til årets lederpris 2005 faldt valget i år på Pia Hejlskov Mogensen fra St. Binderup OK. Pia har gennem en lang årrække repræsenteret sin klub på allerbedste vis – både som orienteringsløber og ikke mindst som leder i forskellige regi. St. Binderup OK er jo ikke ligefrem en klub med mange medlemmer, hvilket gør lederarbejdet endnu mere vanskeligt. Under sådanne forhold er det i høj grad Tordenskjolds soldater, der gør arbejdet. Og Pia har gennem mange år været en af de allerflittigste og er bestemt ikke ked af at give en hånd med til stævner og lignende. Vi har også ofte set hende som funktionsleder til klubbens stævner – og det med succes. Hjertelig tillykke med en meget velfortjent lederpris. 

Årets banelægger blev Jan Møller fra Aalborg OK for banelægningen ved 2. etape til Påskeløbene i Kollerup Klitplantage. Trods stormens rasen tidligere på året, formåede Jan at kreere baner med fine udfordringer for os alle, uanset hvilken sværhedsgrad vi normalt begiver os ud på. Jan har gennem en del år kreeret fine baner til os, og i år blev det altså toppen af kransekagen. Hjertelig tillykke med en meget velfortjent banelæggerpris.

 2006 bliver endnu et udfordringens år for os orienteringsløbere. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Jes Mose Jensen, Formand NOU

 

Årsberetning 2004

Tusinde tak til ALLE klubber for endnu et udfordrende orienteringsløbsår i det nordjyske.

Alle vore arrangementer blev I år gennemført på bedste vis.  Tak til alle klubber, som påtog sig et NOU arrangement. Det er en stor udfordring at være funktionsleder til et orienteringsløb – især stævneleder og banelægger bruger rigtig megen tid på at få et godt stævne og gode baner etableret. Her skylder vi – deltagerne – de pågældende arrangører stor tak. Jeg tror generelt, at  vi deltagere er alt for dårlige til at rose arrangørerne for de gode ting ved arrangementerne. Vi tager nok for meget for givet. Jeg vil opfordre meget til at rose i stedet for at kritisere hele tiden. Positive deltagere baner nemlig vejen for at pågældende klub vil påtage sig NOU arrangementer fremover også.

 Igen I år vil jeg slå et slag for korttegnerne. De yder - om nogle – en indsats vi skal sætte rigtig stor pris på. Det er et overordentligt stort tidskrævende arbejde at rekognoscere og revidere vores mange kort. Den tid vi øvrige bruger på o-løb, lederposter, elite- eller ungdomsarbejde blegner i f.t. korttegnerens tidsforbrug i skoven. Mange gange ”lever” korttegnerne I anonymitet år ud og år ind i klubberne, og det er en stor skam, synes jeg. Hermed opfordring til klubberne til at hædre jeres korttegnere på værdig vis. 

Endnu en opfordring skal lyde; mange skælder også ud over affald rundt omkring i vores skove. Skovsvinene gør i alle tilfælde ikke rent efter sig, så måske kunne det være en idé for os orienteringsløbere, at lave en rengøringsdag i ”vores” respektive skove. I den forbindelse kan vi opleve skoven på lidt anden vis end vi plejer – tilmed med et særdeles godt formål. Og når vi fortæller det til skovejerne, får vi jo nok også lidt goodwill  med i købet.

Natløbsstativerne har fået reflekser påmonteret ved Mariager OK´s initiativ. Tusinde tak for det! Nu er der en undskyldning mindre for ikke til at komme til natløb i vores region.

 Til årets lederpris 2004 faldt valget i år på Vivi Arildsen, OK Vendelboerne. Vivi har gennem flere år end de fleste kan huske gjort en gedigen indsats for Vendelboernes orienteringsklub. Bestyrelsesarbejde på forskellige poster I mange mange år. Hele tiden utrættelig og engageret. Vivi er af en kaliber enhver orienteringsklub vil misunde. 

Årets banelæggere blev I 2004 Søren Munthe og Morten Thomassen begge Mariager OK for deres banelægning ved årets udgave af Midgaardsormen i Kollerup Klitplantage.

Midgaardsormen er jo, som de fleste er bekendt med, en stafet med mange ture og mange sværhedsgrader at tage hensyn til. Alene dette berettiger stor anerkendelse for det tidskrævende arbejde. Kvaliteten af baneforløb – med publikumspost – var af høj standard. Finurlige postplaceringer på de svære baner, gode og fornuftige postplaceringer på de mellemsvære baner og fine baneforløb for de mindste, gjorde at alle fik den udfordring de kom efter. 

2005 bliver endnu et udfordringens år for os orienteringsløbere. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Jes Mose Jensen

Formand NOU

 

Årsberetning 2003 

Tusinde tak til ALLE klubber for et udfordrende orienteringsløbsår 2003. 

Når jeg nu sidder her tæt ved den varme brændeovn med et stort krus julethe og en enkelt brunkage og tænker året igennem, så bliver jeg meget opstemt. De udfordrende orienteringsbaner der blev lagt i skovene rundt omkring i Nordjylland krævede bestemt sin mand – og jeg som troede, at vi alle kendte hver en kurve, hver en sten, ja hver eneste detalje i vores pragtfulde skove. Men igen i 2003 blev vi meget klogere. Temposkifte og finorientering vil altid være gældende, uanset hvor kendte vi måtte føle vi er i skoven. Men vores sport er ikke kun blod, sved og tårer. Der findes et socialt sammenhold blandt os orienteringsløbere på kryds og tværs af klubber, som ikke findes i andre sportsgrene. Vi kan med stolthed fortælle nye deltagere, at her er alle lige velkomne og vi har tilbud til alle uanset alder, køn, tyk eller tynd, satsende eller ikke satsende o.s.v.

I aktivitetsoversigten kan I se at det samlede deltagerantal ligger som ”normalt”. Det må betegnes som meget tilfredsstillende, da medlemsskaren generelt er nedadgående for vores sport. En afgørende faktor her er DOF´s økonomiske tiltag, som naturligt kommer til at spille en stor rolle for forbundets klubber. Vi står stadig i et vadested m.h.t. denne økonomi. Forhøjelse af løbs- og medlemsafgifter, besparelser i udvalg og vores kortpolitik behandles i denne tid for at få økonomien til at hænge sammen.

Arrangøroversigten ser stadig fin ud, men venligst mød frem til repræsentantskabsmødet med tilbud på, hvilke arrangementer I ønsker at påtage jer fremover, samt hvilke terræner I ønsker anvendt. Fortæl venligst jeres klubmedlemmer, at de også på arrangørsiden gør et unikt stykke arbejde. Uden medlemmernes engagerede indsats bliver der ingen løb. Nogle trækker det store læs år efter år, andre hjælper måske bare med at skubbe læsset ind i mellem. Men også de små håndsrækninger skal vi sætte stor pris på. Med fælles indsats får vi arrangementerne til at gå op i en højere enhed. Stort tak til jer alle.

Uden korttegnere kan vi ikke arrangere orienteringsløb. Mit indtryk er dog, at det her typisk er klubbernes noget ældre medlemmer, der må holde for. Korttegning er også for de yngre kræfter, men det kræver uddannelse af dem. Jeg ved der i klubberne forsøges uddannelse af korttegnere med - indtil nu - begrænset held. Som jeg ser det må det gøres mere attraktivt at tegne kort, den personlige udvikling er ikke salgsargument nok. Penge kunne være en løsning, men dem har ingen jo nok af. Løsningen har jeg ikke, men hvis vi alle bruger vores fantasi til forslag, er jeg sikker på, at vi nok skal få gjort det attraktivt at være korttegner. Jeg håber oprindeligt, at I kontinuerligt vil søge at uddanne nye korttegnere – de er vores eneste livslinie!

Til årets lederpris 2003 faldt valget i år på Susanne og Jørgen Jensen fra Skagen OK. Vi ved alle at Skagen OK har kæmpet med ryggen mod muren de senere år. Medlemsskaren er faktisk stor, men langt hovedparten dyrker ”kun” motionsløb. Dette til trods har ægteparret alligevel valgt at kæmpe for orienteringsløberne i klubben. De har hver især flere udvalgsposter i klubben, hvor de laver et gedigent stort stykke arbejde. At Susanne og Jørgen er nogle helt fantastiske dejlige mennesker med et engagement ud over det sædvanlige gør dem til særdeles velfortjente modtagere af årets lederpris 2003.  

Årets banelæggere blev Kjeld Arildsen og Ole F. Thomsen fra Vendelboerne for banelægningen ved årets udgave af Nordjysk mesterskab i stafetorienteringsløb. At her var tale om to garvede rotter i faget banelægning stod efterfølgende lysende klart for alle deltagerne. Her var gode farstakombinationer og postplaceringer, der gav fin udfordring til ens orienteringevner udi såvel grov- som finorientering. Men mod og evne til temposkifte var en absolut nødvendig kvalifikation for at kunne klare frisag på banerne. En postplacering ved stævnepladsen som formelding af løberne var rigtigt fint. Her blev der ventet med megen spænding og godmodige kommentarer om respektive deltageres evner til at finde denne post fløj fra klub til klub. 

Vores fælles anstrengelser for at skaffe et fælles EMIT-system har båret frugt. Pengene er er skaffet fra den nu næsten tømte NOU-kasse og fra Skørping og Aalborg kommuner, Spar Nord Fonden, Tuborgfonden samt de Nordjyske Skovkarle. De fleste penge er kommet i hus takket være den desværre nu afdøde Hjalmar Kristoffersens mange ansøgninger til nær og fjern. Men også tak til alle, som i en positiv ånd har fulgt op herpå, og sørget for, at pengene kan blive udmøntet i noget konkret materiel og i en fornuftig aftale om administration og brug af dette fremover.

2004 bliver endnu et udfordringens år for os orienteringsløbere. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Jes Mose Jensen

Formand NOU

 

 

Årsberetning 2002

November 2002

Tusinde tak til ALLE klubber for et udfordrende orienteringsløbsår 2002.  Jeg har været ude ved alle klubberne til enten jeres træningsløb eller terminslisteløb. Her har jeg hver eneste gang mødt positive mennesker, der har sendt mig ud på udfordrende baner i skoven.

Træningsløbene har ind imellem været af meget svingende kvalitet m.h.t. banelægning. Dette ser jeg kun som et sundhedstegn i klubberne, idet de uerfarne banelæggere får prøvet deres evner af her – de fleste gange med hjælp fra en erfaren banelægger. 

I aktivitetsoversigten kan I se at det samlede deltagerantal ligger som ”normalt”. Af tallene kan vi se at geografien spiller en rolle. De mest udfordrende terræner ligger ude ved de mindste klubber, hvilket burde trække mange flere til deres arrangementer.

Arrangøroversigten ser fin ud, men venligst mød frem til repræsentantskabsmødet med tilbud på, hvilke arrangementer I ønsker at påtage jer fremover. Årets arrangører har  generelt sluppet rigtigt fint fra arrangementerne. Natløbene har i flere år stået på øretævernes holdeplads med god grund. Niveauet er dog efter mit bedste skøn opadgående. Personligt tror jeg på en yderlig forbedring, hvis banekontrollanten kontrollerer postplaceringerne i mørke (kan posten nu ses 360 grader rundt?). Ofte er det nemlig de ”gemte” poster i undervegetation, der ødelægger et ellers godt løb. Mit råd skal være: Undgå poster i tætheder, hvis poster absolut skal placeres i nærheden af undervegetation o.l. så fjern det et par meter omkring posten.

 M.h.t. udmærkelser gik årets lederpris 2002 meget velfortjent til Helge Søgaard, Mariager OK for mange års arbejde i o-sporten i det nordjyske.  Årets banelægger blev Keld Østergaard også Mariager OK, som ved DM-nat beviste at hans fine placeringer i O-postens banelæggerkonkurrence ikke har været nogen tilfældighed.

Af andre udmærkelser skal nævnes Aalborg OK´s ungdomsledere Helle og Anna Bobach, som i maj fik SIFA´s (Samvirkende IdrætsForeninger i Aalborg) ungdomslederpokal 2002.

De to piger har gjort et unikt stykke frivilligt arbejde med AOK´s ungdomstræning.

Helt generelt  foregår der et overordentligt stort stykke frivilligt arbejde i alle vores klubber og mange flere fortjener udmærkelser og roser. Dette frivillige arbejde - stort som småt – er vi nok lidt for dårlige til at sætte pris på. Verbalske roser er et godt middel og er altid dejligt motiverende. Jeg er sikker på, at alle gør deres bedste i den tid, de nu har valgt at bruge i klubben. Uanset størrelsen af indsatsen fra klubmedlemmerne skylder vi at rose dem, så gå hjem og giv verbale roser ud til højre og venstre.

 Vi fik i Nordjylland også det første Talentkraftcenter i Danmark. Dette kaldes TKC Nordjylland og er vores satsende ungdoms springbræt til Danmarks elite. At det hedder TKC Nordjylland er for at initere, at alle de nordjyske klubber kan deltage, samt for at gøre støttemulighederne optimale. Jeg vil opfordre alle klubber til at støtte deres satsende ungdomsløbere med især transporten til samlingerne (ca. hver anden torsdag). 

Nyt er også NOU´s hjemmeside, som vi kan takke Ole Nielsen for. På vores hjemmeside finder du ovennævnte bilag, dog med en del mere historik. Det er meningen at indbydelser, start- og resultatlister til de enkelte løb skal findes på arrangørklubbernes hjemmesider. Adressen er vist i brevhovedet. 

Nyt er også EMIT konceptet, som skal behandles på repræsentantskabsmødet. Oplæg fra AOK er tilsendt alle, så få nu drøftet konceptet rundt i klubberne/bestyrelserne, således at vi er beslutningsdygtige. Drøft også meget gerne konceptet på tværs af klubberne. Hvis I ikke er enige i oplægget, så kontakt AOK formand Walther Rahbek for evt. at få rettet tingene til eller få uddybet oplægget. Ros til alle - specielt AOK - for indsatsen på EMIT-konceptet i 2002.

 Tak for klubbladene jeg får med posten. I dem kan jeg se, at alle klubber er særdeles aktive – også ude i den helt store verden. Disse blade er også et vigtigt instrument for klubben, når det gælder information om klubaktiviteter. Udnyt jeres klubblad til at reklamere for vores fælles NOU-arrangementer, det er vigtigt at vi får alle med – bredde som elite. Endvidere stor ros til alle skribenter for de mange fine interessante artikler.

 2003 vinker forude med mange spændende udfordringer til os alle. Uanset vores tekniske og fysiske niveau findes der altid en bane både til træning - og for de mere satsende – til konkurrence til hver og en. Det er det der gør vores sport så unik i forhold til øvrige, her er alle velkommen og alle kan deltage.  I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Jes Mose Jensen

Formand NOU

Årsberetning 2001

17. december 2001

Medens jeg overvejede denne beretning var jeg lige ved at gøre det hele meget kort ved at skrive: ”Intet at bemærke.” Det hele er kørt stille og rolig. Alle løb er gennemført, der har været almindelig tilfredshed (næsten), ingen baner annulleret, deltagerantallet har været tilfredsstillende etc. Dog er natløbene stadig en kilde til  murren i krogene. I sidste års beretning bad jeg om at man meget nøje overvejer hvorvidt de terræner man vælger til  natløb er egnede,  om kortene er gode nok (dvs. ikke for gamle, målestok 1:10.000 til børn og gamle, etc.) og at man overholder normerne for banelægning for natløb. Denne anmodning vil jeg gentage i år og igen bede om at vi drøfter natløbene på repræsentantskabsmødet, så der i klubberne er enighed om standarden ved disse.

I sidste års beretning opfordrede jeg også til at man fik gang i børne- og ungdomsarbejdet.  St. Binderup tog handsken op og  med Johan MacLassen som drivkraft blev der arrangeret  en række træningsaftner for børn og unge, hvortil der på forhånd var udarbejdet en fin plan og hvortil unge fra alle områdets klubber var inviteret. Derudover har Aalborg  afholdt et C-kursus. Der sker altså noget, men det kunne være meget bedre. Som nævnt i referatet fra FU-mødet den 6.november, vil Nordjyllands Amt have noget for de penge de støtter os med gennem DIFs amtsudvalg. Så sæt bare i gang ude klubberne. Kom gerne til repræsentantskabsmødet med tilsagn om at arrangere C-kursus el. Se forslag til indbydelse udsendt sammen med referatet fra FU-mødet.

 Ligesom sidste år gik årets priser også i år til én klub. Sidste år var det Nordvest der ryddede bordet, i år var det St. Binderup. Johan og Annelise MacLassen fik banelæggerprisen for den udmærkede banelægning i Kollerup og Jens Christensen fik lederprisen for sit forbilledlige arbejde i det nordjyske talentmiljø.

  Efter 11 år som medlem af  NOUs forretningsudvalg, finder jeg tiden moden til at trække mig tilbage. Klubberne opfordres derfor til at komme med en kandidat til erstatning for den afgående formand. Det har været en rar post at sidde på. Samarbejdet har fungeret på glimrende vis og der har ikke været flere problemer undervejs end der har kunnet løses.  Jeg takker for den gode vilje og tillid jeg altid er blevet mødt med.

  I skrivende stund er meteorologerne meget tæt på at love os en hvid jul. Uanset hvid eller grøn vil jeg hermed ønske alle O-løbere i vores område en glædelig jul og et godt nyt år, samt en god ny O-løbssæson.

   Gro Glans