NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

 

Referat af årsmøde DIF amtsudvalget for Nordjyllands amt

 Februar 2004

 

11. februar 2004 gennemførtes  DIFs amtsudvalgs årsmøde i Aalborg.

NOU formand var o-sportens repræsentant. I mødet deltog 17 specialforbund ud af 55 mulige! Mødedeltagere var således ca. halvdelen fra specialforbund og resten var så idrætssamvirker, gæster fra naboamter og pressen.

 

Formanden for amtsudvalget – Michael Andersen – aflagde beretning for 2003. Her kom formanden naturligvis ind på den ny kommune- og regionstruktur. Formanden anbefalede at vi – foreningsidrætsfolk – blandede os i debatten for at synliggøre os selv henset til de store forskelle der er på kommunernes idrætspolitik. Men også for at efterfølgende at kunne hænge politikerne op på løfterne.

 

Endvidere fremførte formanden at vi skal promovere vores forening overfor offentligheden. Ca. 50 % dyrker idræt udenfor organiseret idræt og 66 % starter at dyrke idræt i fittnesscentre – stof til eftertanke!

 

NordInfo vil udkomme tre gange i 2004 (april-august og december). Hovedemnet vil være kommunalstrukturen. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende: www.one2online.dk/dif_udvikling/

Hjemmesiden kan suppleres med: www.dif.dk

 

Nordjyske Stiftstidende havde en journalist med, som gennemførte et foredrag: En god sportshistorie. Hermed kort resume: Nordjyske ser meget gerne at de små idrætter kommer i Nordjyske, men det kræver en indsats fra egen side, da Nordjyske naturligt nok fokuserer på de store sportsgrene såsom fod- og håndbold. Nu om dage kan en indsendt historie let suppleres med et eller flere digitale billeder – og det ser Nordjyske meget gerne. Endvidere bør historien have menneskelige i fokus og må gerne sætte spørgsmål ved almene holdninger – overrask læserne! Hvis der er mulighed for at Nordjyske kan følge op på jeres indsendte historie er det godt – altså hvis der kan ses et forløb i historien. Vedvarende tip kunne Nordjyske også tænke sig, da det ikke er hver gang der er plads til jeres indlæg. Så vælg indsendelsestidspunktet med omhu – ikke de dage hvor referater af fod- og håndbold kommer i Nordjyske (sidste udsagn tilskrives undertegnede).

 

Forældres mail med sønnens resultat i årets vigtigste træningsløb har altså ikke ret gode chancer for at komme i avisen!

 

Jeg må opfordre til, at klubberne har deres egen ”presserepræsentant”, som sørger for at bombardere Nordjyske med gode historier.

 

O-hilsen

Jes Mose Jensen

Formand NOU

 

 Februar 2003

12. februar 2003 gennemførtes DIFs amtsudvalgs årsmøde i Aalborg.

NOU formand og sekretær var repræsentanter for o-sporten, i alt deltog omkring 40 personer. Disse personer repræsenterede for de flestes vedkommende deres specialforbund – ligesom Ole og jeg. Men også idrætssamvirker, gæster fra naboamter og presse er med i de 40 personer. En temmelig stor nedgang fra sidste år, men i år var mødet også henlagt til byrådssalen uden efterfølgende stor middag.

Forklaringen på den manglende middag var de store besparelser amtsudvalget var tvunget til at gennemføre og her var det let (og retfærdigt efter min mening) at spare. Evt. penge bør bruges på sporten og ikke til møder med alt hvad man tænke kan. At DIFs amtsudvalg blev tvunget til store besparelser skyldtes at Nordjyllands amtsråd i marts 2002 valgte at borteliminere samtlige økonomiske tilskud til det idébetonede ungdomsarbejde i Nordjyllands amt. 

Enkelte specialforbund fik dog godkendt deres ansøgninger (her i blandt vores) om tilskud. Pengene blev taget fra DIFs amtudvalgs ”formue”, nu da tilskuddene var væk. 

I 2003 kan der ikke forventes tilskud fra DIFs amtsudvalg. Evt. ansøgninger fra orienteringsklubberne stiles til undertegnede og jeg vil efterfølgende forsøge at få tilskud fra DIFs amtsudvalg. Den alternative mulighed er vores egen NOU kasse. Her afgøres ansøgninger af forretningsudvalget (Ole Nielsen, Sinne Udholm (kasserer) og undertegnede). Vi vil naturligvis se positivt på alle ansøgninger, men vores økonomiske midler er langt mere begrænset end tidligere. 

DIF har vedtaget et politisk program, som er ledetråd for amtsudvalgets arbejde i Nordjylland. Satningsfelterne er: Foreningen i centrum, Den unge ressource, Etik i eliteidræt og endelig idrættens fællesskab. Inspirationsseminarer omhandlende satningsfelterne vil kun blive gennemført, hvis tilskud fra Nordjyllands amtsråd opnås. 

DIFs 15 amtsudvalg har brugt en del kræfter på at udvikle en fælles hjemmeside. Her er der adgang til amtsudvalgenes informationer og arrangementer: www.one2online.dk/dif_udvikling/ . Hjemmesiden kan suppleres med DIFs hjemmeside: www.dif.dk  

O-hilsen

Jes Mose Jensen

Formand NOU