NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

 

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 17. JANUAR 2005:

Deltagelse af ca. 20 personer fra Nordvest OK, Vendelboerne OK, Aalborg OK, TRRI, Aalborg Politis O-afd., Rold Skov OK, St. Binderup OK, Mariager OK, Hadsund OK og NOU-forretningsudvalg.

Mødet afholdt i Aalborg OK`s klubhus.

Dagsorden:

1.      Velkomst v/NOU-formand og valg af dirigent.

2.      Beretninger fra NOU-formand, Friluftsråd m.fl.

3.      Regnskab 2004.

4.      Takster for start, transport og udlejning m.v. 2005.

5.      Valg til FU og Friluftsråd (+suppleanter m.fl.).

6.      Indkomne forslag 

7.      Terminsliste 2005.

8.      Terminsliste år 2006.

9.      Terminsliste år 2007.

10.  Eventuelt.

 ad 1) Dagsorden

NOU`s formand bød velkommen, og Lars Bjørn valgtes til dirigent med applaus.

 ad 2) Beretninger:

Der var udsendt skriftlig beretning fra NOU`formand.

Friluftsrådets beretning og deltagelse fra repræsentanten manglede. Jes oplyste, at han havde talt med Karl Johan Clemmensen og fået oplyst, at der tilsyneladende var sket en kommunikationsfejl m.h.t. at få en ny repræsentant aktiveret. Ifølge Jes prøver Clemme at løse problemet.

 Jes oplyste, at O-service bruges i udstrakt grad og opfordrede til, at anvende det endnu mere fremover. Han noterede sig også, at der på flere klubbers og på DOF`s hjemmeside nu var link til NOU.

 Peter Arildsen bemærkede til beretningen, at der er grund til at påskønne det store arbejde, som rigtig mange yder, for at vores sport kan fungere. Der er virkelig brug for alle.

 Beretningen blev godkendt.

 ad 3) Regnskab:

Regnskabet viste et kasseoverskud på ca. 15.000 kr. Det skyldes dels, at der indgik afregninger fra 2003, samt at nogle af DOF-afgifterne nu er omlagt til klub- og medlemskontingenter.

I det forløbne er det meste af NOU`s kassebeholdning ( 20.000 kr.), som sammen med forskellige sponsorbidrag er anvendt til finansiering af EMIT-udstyr, som er købt i begyndelsen af 2004. Vi har nu et komplet sæt, ihvertfald til C og B-arrangementer.

 For EMIT-udstyret er der ført en særlig konto, dels for anskaffelser og dels for udleje af brikker m.v. Saldoen på kontoen er knap 12.000 kr. ved udgangen af året. Hertil kommer enkelte poster for uafregnede briklejer, som indgår i 2005. NOU`s kasserer følger op herpå.

 Regnskaberne godkendt hver for sig.

 Det blev aftalt, at udlejningsindtægterne i EMIT regnskabet fremover specificeres i en note, hvor det fremgår, fra hvilke klubber og hvilke arrangementer indtægterne hidrører.

På mødet blev der stillet spørgsmål ved, om NOU`s brikker og/eller Aalborgs brikker havde været udlejet til årets påskeløb i sydkredsen. Aalborg OKs repræsentant på mødet, Søren Flytkjær, har fulgt op på dette spørgsmål, og har nu meldt tilbage, at hverken Aalborgs eller NOU`s brikker har været i anvendt til dette arrangement.

 ad 4) Takster for start, transport og udlejning m.v. 2005.

 Vi besluttede at fastholde NOU`s startafgifter.

 Løbs-arangementer 2005:   

·        Startafgifter, grundtakst: 50 kr. fra 21 år. 40 kr indtil 20 år.

·        Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 10 kr.

·        Transportudgifter til løbsarrangører refunderes med 1 kr. pr. Km.

·        Opkrævning af startafgifter er lagt ud til arrangørklubben

·        Arrangørklubben afregner nettooverskuddet til NOU`s kasserer vedlagt en regnskabsopstilling, opgørelser og bilag.

 Fastholdt beslutning af 17. nov. 2003 for EMIT-udlejning gældende indtil videre:   

·        At alle klubber til deres åbne løb forpligter sig til først at udleje de 100 NOU-brikker, inden man lejer egne og andre klubbers brikker ud.

·        At prisen er 10 kr. pr. brik for udleje inden for NOU-kredsen, og at den aktuelle markedspris følges ved udleje af brikker uden for NOU-kredsen (p.t. 5 kr).

·        At udleje af NOU`s postenheder uden for kredsen koster 10 kr. pr. stk.

·        At alle indtægter for udleje af NOU-udstyr tilfalder en særlig ”Emit-bankkonto”, som administreres af NOU`s kasserer.

·        At NORD-depotet ved Søren Theilgaard udsteder regninger på NOU`s brevpapir, hvorpå den særlige ”Emit-indbetalingkonto” fremgår. En kopi af regningen sendes/mailes til NOU`s kasserer, som følger op på, at der bliver betalt.

ad 5) Valg

FU:

Forretningsudvalget (navne og adresser i brevhovedet) blev genvalgt.

Som suppleant blev Leif Damborg – ikke til stede men ganske uden modkandidat - genvalgt.

 Friluftsråd:

Der blev ikke foretaget valg til denne tillidspost, men indtil andet kommer frem, så regner vi med, at Clemme ”har aben”. Altså:

Karl Johan Clemmensen, Smedevej 2, 9520 Skørping.

 Revisor:

Karl ”Ægir” Jensen har lovet  at tage endnu en sæson.

  

ad 6) Indkomne forslag

Forretningsudvalget ønsker, jf. referat fra 24/10-2004 at repræsentantskabet behandler følgende:

Præmier, diplomer og pokaler

FU foreslår, at der uddeles en præmie til alle begyndere. VEDTAGET!

Endvidere vedtaget, at årets mesterskabspræmier består i medaljer til børn og unge samt i væske på flaske til de voksne mestre.

Fælles EMIT-udstyr i NOU-regi

Vi har nu anskaffet det udstyr, som vi har haft økonomiske midler til. Det omfatter, efter opgørelse fra Kirsten Bobach, som har taget sig af et omfattende indkøb både til NOU og til flere klubber, følgende NOU ejet udstyr:

8 stk. startenheder med diode

100 stk. postenheder med stativer  uden diode

    2 stk. postenheder nr.  100  med stativer

    1 stk. aflæserenhed med kabel

    1 stk. minitimerecorder komplet            

  43 stk. brugte brikker 

  57 stk. nye brikker   

Postenhederne er udlånt til Rold OK, St. Binderup OK og Mariager OK. Resten af udstyret opbevares i NORD-depotet, og udlånes/ - lejes i.h.t. de af NOU fastsatte takster af Søren Theilgaard.

Det har vist sig, at antallet af almindelige postenheder og af start/0-enhederposter er lige i underkanten, når der skal skaffes materiel til et lidt større A eller B løb.

Under hensyntagen til den aktuelle økonomi, finder vi derfor, at det på repræsentantskabsmødet bør drøftes og tages stilling til, om NOU skal indkøbe et yderligere antal enheder. 

VEDTAGET AT DER STRAKS ANSKAFFES: 

8 nye startenheder (så har NOU i alt 16)

2 postenheder nr. 100 (så har NOU i alt 4)

20 almindelige postenheder til udsætning (så har NOU i alt 120)

30 poststativer til ovennævnte.

Ordren er afgivet til Kirsten Bobach, som har påtaget sig at formidle handlen. 

Forslag fra Aalborg OK, Ungdom, om NJM-stafet klasser:

H/D-12 laves om til 2 km begynderbane uden gaflinger.

VEDTAGET !

 Forslag fra Aalborg OK, Ungdom, om NJM-nat klasser:

D-14 skal løbe samme bane som H-14. (Det er sker også i dag i klasserne H-14 og D-16, som er let bane) VEDTAGET !

D15-16 oprettes som ny klasse til 3 km mellemsvær. Begrundelse, at de til DM udsættes for en svær bane.

VEDTAGET MED DEN ÆNDRING, AT LÆNGDEN BLIVER 4 KM MELLEMSVÆR. Begrundelse, ellers skal der udskrives flere baner end nu.

 Forslag fra Nordvest OK om gebyr for kort ved NOU arrangementer.

Forslaget er begrundet i at der ikke er fastlagt et fast gebyr for kort hvilket afspejler de meget store forskelle, de forskellige klubber tager for kortene. Ved NJM-DAG fik NVOK kun dækket de rene trykkeudgifter ca. 4,50 kr. Ved salg af kort til NVOK medlemmer er taksten 10 kr..

NVOK foreslår, at alle klubber opkræver samme beløb, f.eks. takst som ved salg til ikke klubmedlemmer, i NVOK er denne takst 20 DKK.

 VEDTAGET, AT DER FREMOVER OPKRÆVES 10 KR. PR. KORT UANSET TRYKKEOMKOSTNINGER M.V.

  

ad 7) Terminsliste år 2005

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

22.4.2005

NJM-Lang

St. Binderup OK

Røndhøj/Oudrup

5.5.2005

NJM-Stafet

Skovkarlene/

Hammer Bakker ?

7.9.2005

NJM-Nat 1

Mariager OK

Hou Skov

14.9.2005

NJM-Nat 2

Aalborg Politi O-afd.

Rold Nørreskov

21.9.2005

NJM-Nat 3

Aalborg OK

Hammer Bakker

28.9.2005

KLUB-Nat

NOU`s Forretningsudvalg

Hvorup ?

16.10.2005

NJM- Dag

Nordvest OK

Thy`s Terræn ?

30.10.2005

KLUB-Dag

Vendelboerne OK

Tversted Klitplantage

 

År 2005 håbede vi på var helt på plads. -  Men Hadsund OK har desværre meddelt, at de ikke har mandskab til at kunne påtage sig ”NJM-nat 2” den 14. september 2005. Især dette medførte en del omrokeringer. Derfor ser terminslisten for 2005 meget anderledes ud end oprindeligt. Desværre også med flere uafklarede terræner. For at få kabalen til at gå op, har NOU`s forretningsudvalg på 3 personer tilbudt at gennemføre Klub-nat.

ad 8) Terminsliste år 2006

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

12.5.2006

NJM-Lang

Rold Skov OK

Rold N/Vælder

25.5.2006

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

6.9.2006

NJM-Nat 1

Mariager OK

Alstrup Krat

13.9.2006

NJM-Nat 2

OK Vendelboerne

Lilleheden

20.9.2006

NJM-Nat 3

Aalborg Politi O-afd.

 

27.9.2006

KLUB-Nat

St. Binderup OK.

Skal-skoven

29.10.2006

NJM- Dag

Nordvest OK

 

12.11.2006

KLUB-Dag

Aalborg OK

Lundby Bakker

  

ad 9) Terminsliste år 2007

 

 

Dato:

Løb

Arrangør

Område/terræn

.2007

NJM-Lang

Nordvest OK

 

.2007

NJM-Stafet

Skovkarlene

 

.2007

NJM-Nat 1

Mariager OK

Alstrup Krat

.2007

NJM-Nat 2

Aalborg Politi O-afd

 

.2007

NJM-Nat 3

Aalborg OK

 

.2007

KLUB-Nat

St. Binderup OK.

 

.2007

NJM- Dag

OK Vendelboerne

 

.2007

KLUB-Dag

Rold Skov OK

 

 ad 10) Eventuelt

Næste års repræsentantskabsmøde blev bestemt til den 3. mandag i januar. D.v.s. den 16. januar 2006, hvor Aalborg OK`s klubhus er reserveret til formålet.

 Herudover almindelig tværgående O-snak.

 Mødet sluttede kl. ca. 22.15 i god ro og orden.

 Referent

Ole Nielsen (23. januar 2005)