NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 Startafgifter og godtgørelser.

 På mødet i januar 2019 blev følgende godkendt:

 

 

ad 4) Startafgifter, 2019.

 

KLUBBERNE SKAL AFLEVERE TIL NOU`S KASSE:

2018

Forslag 2019

 

Startafgifter, der er indbetalt til arrangørklubben

80 kr. fra 21 år.

50 kr. indtil 20 år

Uændret

Uændret

Tillægsgebyr for løbere uden egen EMIT-brik

15 kr.

Uændret

 

ad 5) Godtgørelse for omkostninger mv., 2019.

 

KLUBBERNE FÅR REFUSION FRA NOU`S KASSE:

2018

Forslag 2019

Løbsafgift til DOF (fast takst pr. løber, som DOF har besluttet)

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af EMIT-udstyr mv.

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Leje af toiletvogn

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn

1,94 kr./km

1,98 kr./km

Kørsel for evt. materiel i Norddepot til klubadresse (max 2 ture)

1,94 kr./km

1,98 kr./km

Grundbeløb fra NOU til klubben for hvert gennemført løbsarrangement

2.000 kr.

Uændret

Km-Standardsats for kørsel udover de første 20 km fra klubadresse til stævneplads. Dækker al kørsel for BL, BK, SL, SK.

Antallet af km mellem 0-20 er dækket af grundbeløbet.

32 kr.

(Km for 1 vej)

Uændret

Refusion af kortudgift: Opgøres med en sats pr. løber, som er talt med i afregningen til DOF. Taksten fastsat, så der er rigelig dækning også til kort, som ikke udleveres til løberne.

25 kr. for NJ-Lang
20 kr. for øvrige løb

Uændret

Herudover kan klubberne afregne følgende med NOU`s kasserer:

Ekstraordinær post - Kun efter særlig aftale med NOU`s-formand/FU. En indtægt kan fx forekomme, hvis en klub - af forskellige årsager - ikke ønsker at beholde et overskud.

Faktisk udgift el. indtægt

Faktisk indtægt eller udgift

FU-administration:

Dokumenterede udgifter

Faktisk udgift

Faktisk udgift

Transportudgift til FU-møderne

1,94 kr./km

1,98 kr./km

VEDTAGET.

Til brug for afregning af indtægter og udgifter er udarbejdet et XLS-ark, som NOU`sekretær har sendt ud til klubberne.

 

 

 

 

 

 

Indberetning er kun mulig i celler med grøn og gul farve:

 

Korte forklaringer til satser og  beregninger: Belys kommentar

2019 - Løbsafregning mellem NOU og Klubnavn:

 

 Dato: Terræn:

 

 

   

 

Sats Antal

 

UDGIFT INDTÆGT

Indbetalt for Startafgifter og Brikleje

 

 

 

 

 

Salg af Åbne baner og leje af brikker hertil

 

 

 

 

 

Udgift afholdt til DOF-løbsafgift

 

 

 

 

 

Udgift afholdt til EMIT-udstyr

 

 

 

 

 

Udgift afholdt til leje af toilet

 

 

 

 

 

Kørsel for evt. at hente/bringe Toiletvogn                           (Km i alt):

1,98

 

 

0,00

 

Kørsel evt. hente/bringe fra Norddepot til klubadresse      (Km i alt):

1,98

 

 

0,00

 

Grundbeløb fra NOU til arrangementet:

 

 

 

2.000,00

 

Standardsats for kørsel fra klubadresse til SP, udover første 20km:

32

 

 

 

 

Målt afstand fra klub til Stævneplads        (Km 1 vej):

 

 

 

0,00

Godtgørelse for kort i.f.t. antal DOF-afregnede løbere: 

18 0 Sæt X ud for løb:

 

 

NJ- Lang:

25

 

 

0,00

 

NJ- Dag:

20

 

 

0,00

 

NJ- Nat:

20

 

 

0,00

 

KLUB-Dag:

20

 

 

0,00

 

Særlig post (aftalt med NOU):

 

 

Summer

2.000,00

0,00

Afregning FRA klubben til NOU`s bank

 

9280

4568985287

0,00

 

jenssc@youmail.dk

 

Jens Christensen

 

 

Afregning TIL klubbens bank fra NOU

 

skriv reg.nr

skriv kontonr.

 

2.000,00

skriv mailadresse på klubbens kasserer

 

skriv kasserers navn