NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

Vejledning til arrangør og banelæggere: (besluttet 14.1.2019)

ÅBNE Nordjyske Nat-MESTERSKABER (4 etaper)

                        

Aftalte tidspunkter: Hver onsdag i ugerne 37, 38, 39, 40 med første start i disse uger henholdsvis kl. 20.30, 20.15, kl. 20.00, kl. 19.30.

 

Skovtilladelser indhentes af arrangørklubben i overensstemmelse med de aftaler, som DOF til enhver tid måtte have indgået med Skovstyrelsen, Hedeselskabet m.fl.. Arrangørklubben skal tilmelde løbets oplysninger til terminslistefører i Nordkredsen.

 

Indbydelse skal offentliggøres på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Tilmelding via O-service, hvorfra der også skal være link til Indbydelsen. Det skal fremgå af indbydelsen, hvilke særlige tilbud der er, og hvilke normalt forekommende tilbud der evt. ikke er.
Endvidere skal det tydeligt fremgå af indbydelsen, at det er et ÅBENT mesterskab. Alle registrerede løbere inden for DOF kan således vinde ved de Åbne Nordjyske Nat-mesterskaber.

 

Kortnorm i.h.t. DOF`s reglement. Opmærksomheden henledes på, at det med stævnekontrollens godkendelse er muligt at udskrive kort i lavere målestoksforhold – (fx ved terræner med mange detaljer og af hensyn til løbere +50 år).

 

MESTERSKABS-KLASSER

Herre-klasser

Banelængder

Dame-klasser

Banelængder

Startafgift 2019

H -14

3 km let

D -14

3 km let

50 kr.

H  15-16

4 km mellemsvær

D  15-16

4 km mellemsvær

50 kr.

H  17-20

6 km svær

D 17-20

4 km svær

50 kr.

H  21

8 km svær

D 21

6 km svær

80 kr.

H 40

6 km svær

D 40      

5 km svær

80 kr.

H 50

5 km svær

D 50      

4 km svær

80 kr.

H 60

4 km svær

D 60

3 km svær

80 kr.

H 70

3 km svær

D70

2,3 km svær

80 kr.

H 80

2,3 km svær

 

 

 

FRI-KLASSER

 

FRI 1

FRI 2

FRI 3

Startafgift 2019  u/21 år

Startafgift 2019 fra 21 år

 

4 km svær

4 km mellemsvær

3 km let

50 kr.

80 kr.

 

               

 

START-INTERVAL pr. bane/klasse bør være 3 minutter forudsat, at den samlede starttid kan holdes inden for 1½ time.

 

Startafgifter indbetales til arrangørens konto.

Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 15 kr.

 

Tilmelding, eftertilmelding og åbne baner:

Det er op til den arrangerende klub at fastlægge tilmeldingsfrist og beslutte, om der evt. modtages eftertilmeldinger mod forhøjet gebyr.

Da det er et C-løb står det også klubben frit for, om der skal tilbydes åbne baner.

 

Resultatlister udsendes til arrangør af næste etape.
Arrangører af etape-2 og 3 er ansvarlige for, at der beregnes - eller er aftalt beregning af det foreløbige resultat før etape-4. Arrangøren af etaperne 2, 3 og 4 ophænger de hidtidige resultater på stævnepladsen.

 

Resultatberegning: Vinderen i hver klasse ved det enkelte løb tildeles 100 point. Løbere inden for samme minuttal tildeles samme point. Efterfølgende løbere tildeles 100 point minus det minuttal, som de er efter vinderen.

Arrangør, Banelægger og -kontrol, der ikke har mulighed for at deltage i eget arrangement, må tildeles 90 point.

 

De løbende opsummerede resultater og det endelige resultat for alle 4 etaper er indtil videre aftalt beregnet og lagt på nettet af Mariager Fjord OK v/ Keld Østergaard.

I det samlede resultat for hver deltager medregnes de 3 bedste resultater ud af de 4 løb. En Mester i Åbent Nordjysk Natløb kan kun kåres, når den pågældende løber har deltaget i mindst 2 ud af 4 løb.

 

Resultatlister udgives på internettet og skal være tilgængelige på stævnets hjemmeside mindst 1 år efter stævnets afholdelse.

 

Regnskab, afregning af nettoresultat og evt. bilag sendes til Nou`s kasserer senest 4 uger efter løbsdagen.

 

Præmier indkøbes af NOU, og uddeles normalt af NOU`s formand i.f.m. Klub-dag i november måned.

·         Præmier til alle mestre i seniorklasserne.

·         Præmier til de 3 bedst placerede i ungdomsklasserne.

 

 

Banelægning: NOU` s  sekretær kan, hvis det ønskes, levere et lille notat – dog af ældre dato, men stadig meget brugbart – med mange gode råd om natbaner.

Denne vejledning er udarbejdet af Orla Kastrup Kristensen.

Notatet (dog uden billeder) ligger også på NOU-hjemmeside.