NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Vejledning til arrangør og banelæggere: (besluttet 14.1.2019)

Nordjysk dag

 

Skovtilladelser indhentes af arrangørklubben i overensstemmelse med de aftaler, som DOF til enhver tid måtte have indgået med Skovstyrelsen, Hedeselskabet m.fl.. Arrangørklubben skal tilmelde løbets oplysninger til terminslistefører i Nordkredsen.

 

Indbydelse skal offentliggøres på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Tilmelding via O-service, hvorfra der også skal være link til Indbydelsen. Det skal fremgå af indbydelsen, hvilke særlige tilbud der er, og hvilke normalt forekommende tilbud der evt. ikke er.

 

Kortnorm i.h.t. DOF`s reglement. Opmærksomheden henledes på, at det med stævnekontrollens godkendelse er muligt at udskrive kort i lavere målestoksforhold – (fx ved terræner med mange detaljer og af hensyn til løbere +50 år).

 

MESTERSKABS-KLASSER (sværhedsgrader i.h.t. DOF-normer)

 

Herre-klasser

Banelængder (ca.)

Dame-klasser

Banelængder (ca.)

Startafgift 2019

 

H -12

3 km

D -12

3 km

50 kr.

 

H  13-14

5 km

D  13-14

4 km

50 kr.

 

H  15-16

6 km

D  15-16

5 km

50 kr.

 

H  17-20

8 km

D  17-20

6 km

50 kr.

 

H  21

min. 10 max. 12km

D  21

8 km

80 kr.

 

H 40

8 km

D 40

6 km

80 kr.

 

H 50

6  km

D 50

5 km

80 kr.

 

H 60

5 km

D 60

4 km

80 kr.

 

H 70

4  km

D 70

3 km

80 kr.

 

H 80

3 km

 

 

80 kr.

 

Begynder-14

3  km

Begynder 15

3  km

50 kr.

 

FRI KLASSER:

Startafgift 2019:

Børnebane

FRI 1

5 km svær

80 kr.

Ingen startafgift

FRI 2

4 km mellemsvær.

80 kr.

1,5-2,5 km

                 

 

 

Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 15 kr.

 

Startafgifter indbetales til arrangørens konto.

 

Tilmelding, eftertilmelding og åbne baner:

Det er op til den arrangerende klub at fastlægge tilmeldingsfrist, samt om der modtages eftertilmeldinger mod forhøjet gebyr.

Da det er et C-løb står det også klubben frit for, om der skal tilbydes åbne/vakante baner.

 

Sværhedsgrader: Bane 1-6: Svær. Bane 7-8: Mellemsvær. Bane 9: Let og Bane 10: Begynder.

Begynderbaner samt H -12 og D -12 skal have kort udleveret 2 minutter før start.

 

Resultatlister udgives på internettet og skal være tilgængelige på stævnets hjemmeside mindst 1 år efter stævnets afholdelse.

 

Regnskab, afregning af nettoresultat og evt. bilag sendes til Nou`s kasserer senest 4 uger efter løbsdagen.

 

Præmier indkøbes af NOU, men uddeles af arrangørklubben.

·         Præmier til alle nordjyske mestre i seniorklasserne.

·         Præmier til 3 bedst placerede fra nordjyske klubber i ungdomsklasserne.

·         Præmier til alle i begynderklasserne.

Nordjysk Mester skal stille op for en klub inden fra NOU-området.

 

H 21 vandrepræmie (gevir) tilfalder den klub inden for NOU`s område, som har præsteret den hurtigste tid for 3 løbere.

 

Ungdomsklassernes vandrepræmie:
Elgtyr (årgang 1954),
som går til den klub, der opnår flest point i ungdomsklasserne (dvs.alle klasser op til H/D20, samt begynder -14). Beregnes således:

·         Nr. 1 i hver klasse: 100 point.

·         De efterfølgende opnår 100 point minus det antal minutter, som de er efter nr. 1.

·         Højst 3 deltagere fra hver klub medregnes.

 

NORDJYSK-Dag, Baneoversigt:

Svær

Mellemsvær

Let

Begynder

Bane 1: minimum 10 km og max. 12 km

H21

Bane 7: 5 km

H13-14

Bane 9: 3 km

H12, D12

Bane 10: 3 km

Begynder –14

Begynder 15

Bane 2: 8 km

H17-20, H40, D21

Bane 8: 4 km

D13-14, FRI 2

 

 

Bane 3: 6 km:

H15-16, H50, D40, D17-20

 

 

 

Bane 4: 5 km

D15-16, D50, H60, Fri 1

 

 

 

Bane 5: 4 km

D60, H70

 

 

 

Bane 6: 3 km

D70, H80