NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Vejledning til arrangør og banelæggere: (besluttet 14.1.2019)

Nordjysk lang

 

Skovtilladelser indhentes af arrangørklubben i overensstemmelse med de aftaler, som DOF til enhver tid måtte have indgået med Skovstyrelsen, Hedeselskabet m.fl.  Arrangørklubben skal tilmelde løbets oplysninger til terminslistefører i Nordkredsen.

 

Indbydelse skal offentliggøres på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Tilmelding via O-service, hvorfra der også skal være link til Indbydelsen. Det skal fremgå af indbydelsen, hvilke særlige tilbud der er, og hvilke normalt forekommende tilbud der evt. ikke er.

 

Kortnorm i.h.t. DOF`s reglement. Opmærksomheden henledes på, at det med stævnekontrollens godkendelse er muligt at udskrive kort i lavere målestoksforhold – (fx ved terræner med mange detaljer og af hensyn til løbere +50 år).

MESTERSKABS-KLASSER

 

Herre-klasser

Banelængder

Dame-klasser

Banelængder

Startafgift 2019

 

H -14

5 km mellemsvær

D -14

5 km mellemsvær

50 kr.

 

H 15-20

10-12 km svær

D 15-20

  6-8 km svær

50 kr.

 

H 21

18-20 km svær

D 21

10-12 km svær

80 kr.

 

H 40

12-14 km svær

D 40

  7-9 km svær

80 kr.

 

H 50

10-12 km svær

D 50

  6-8 km svær

80 kr.

 

H 60

  7-9 km svær

D 60

5-6 km svær

80 kr.

 

H 70

  5-6 km svær

D 70

4-5 km svær

80 kr.

 

H 80

  4-5 km svær

 

 

80 kr.

 

FRI-KLASSER

FRI 1

FRI 2

FRI 3

FRI 4

Startafgift 2019 u/21 år

Startafgift 2019 fra 21 år

8-10 km svær

5-7 km svær

ca. 5 km mellemsvær

ca. 3 km. let

50 kr.

80 kr.

                     

Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 15 kr.

Startafgifter indbetales til arrangørens konto.

 

Tilmelding, eftertilmelding og åbne baner:

Det er op til den arrangerende klub at fastlægge tilmeldingsfrist samt beslutte, om der evt. modtages eftertilmeldinger mod forhøjet gebyr.

Da det er et C-løb står det også klubben frit for, om der skal tilbydes åbne baner.

 

Resultatlister udgives på internettet og skal være tilgængelige på stævnets hjemmeside mindst 1 år efter stævnets afholdelse.

 

Regnskab, afregning af nettoresultat og evt. bilag sendes til Nou`s kasserer senest 4 uger efter løbsdagen.

 

Præmier indkøbes af NOU, men uddeles af arrangørklubben.

·         Nordjysk Mester skal stille op for en klub inden fra NOU-området.

·         Præmier til alle nordjyske mestre i seniorklasserne.

·         Præmier til 3 bedst placerede fra nordjyske klubber i hver af ungdomsklasserne.

Nordjysk Mester skal stille op for en klub inden fra NOU-området.