NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

Vejledning til arrangør og banelæggere for Nordjysk Stafet (besluttet af Skovrådet)

 

Arrangør:  Nordjyllands Skovkarleklub i samarbejde med en O-klub inden for NOU-området.

 

Normalt  tidspunkt: Kristi Himmelfartsdag.

 

Skovtilladelser indhentes af arrangørklubben i overensstemmelse med de aftaler, som DOF til enhver tid måtte have indgået med Skovstyrelsen, Hedeselskabet m.fl.. Arrangørklubben skal tilmelde løbets oplysninger til terminslistefører i Nordkredsen.

 

Indbydelse skal offentliggøres af arrangerende O-klub på internettet senest 10 uger før den fastsatte tilmeldingsdato. Tilmelding via O-service, hvorfra der også skal være link til Indbydelsen. Det skal fremgå af indbydelsen, at arrangementet sker i samarbejde med Nordjyllands Skovkarleklub. Endvidere oplyses om særlige tilbud, samt om normalt forekommende tilbud ikke tilbydes.

 

Kortnorm i.h.t. DOF`s reglement. Opmærksomheden henledes på, at det med stævnekontrollens godkendelse er muligt at udskrive kort i lavere målestoksforhold – (fx ved terræner med mange detaljer og af hensyn til løbere +50 år).

 

MESTERSKABS-KLASSER a` 3 baner

Herre-klasser

Banelængder, svær

Dame-klasser

Banelængder, svær

H 17-49

ca. 5-5-5 km svær

D 17-49

ca. 3,5-3,5-3,5 km svær

 

 

 

 

Kombi-klasser

Banelængder

Sværhedsgrader

H/D -12

ca. 2,5-2,0-2,5 km

Let – Begynder - Let

H/D 13-14

ca. 2,5-2,5-2,5 km

Mellemsvær – Let - Mellemsvær

H/D 15-16

ca. 2,5-2,5-2,5 km

Mellemsvær – Svær - Mellemsvær

H 50 / Damer

ca. 3,5-3,5-3,5 km

Svær

H 70 / D 50

ca. 2,5-2,5-2,5

Svær

FRI / ÅBEN

ca. 2,5-2,5-4 km

Let - Mellemsvær – Mellemsvær

Ingen farsta på H/D -12 og på lette baner !!!

 

Startafgifter er fastsat af Skovkarleklubben og indbetales direkte til kassebevareren på:
Reg. Nr. 9128, kto. nr. 4561567137
.

 

Startafgift 2019 u/21 år

Startafgift 2019 fra 21 år

50 kr.

80 kr.

Tillægsgebyr for løbere uden egen Emit-brik: 15 kr.

 

Tilmelding, eftertilmelding og åbne baner:

Det er op til den arrangerende klub at fastlægge tilmeldingsfrist og beslutte, om der evt.  modtages eftertilmeldinger mod forhøjet gebyr.

Da det er et C-løb står det også klubben frit for, om der skal tilbydes åbne baner.

 

Resultatlister udgives på internettet og skal være tilgængelige på stævnets hjemmeside mindst 1 år efter stævnets afholdelse.

 

Afregningsbilag (NOU-model) over klubbens udgifter og standardgodtgørelser, samt evt. bilag sendes til

Skovkarleklubbens kassebevarer, Ole Nielsen, Ll. Dallvej 17, 9230 Svenstrup, mail ole.nielsen@gvdnet.dk., senest 4 uger efter løbsdagen.

 

Præmier indkøbes af NOU, men uddeles normalt af Skovkarleklubbens Talsmand.

Der er præmier til alle vinderhold fra NOU`s område, undtagen til vindere af FRI-klasse.