NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg)

 

NJM-DAG:  H 21                                                                NJM-DAG: D 21

ÅR   

NAVN                                           KLUB                                    NAVN                                           KLUB                                   
1984 Mikael R. Christensen Skagen OK Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1985 Thomas Lindschouw Aalborg  OK Anne Maarup Nordvest OK
1986 Egon Sloth Aalborg PI Kisten Bobach Aalborg OK
1987 Egon Sloth Aalborg PI Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1988 Egon Sloth Aalborg PI Kisten Bobach Aalborg OK
1989 Gorm Jespersen Aalborg PI Regitse Hansen Nordvest OK
1990 Hans Pedersen Aalborg PI Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1991 Torben Møller St. Binderup OK Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1992 Lars Sørensen Dronningens Livregiments O-afd. Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1993 Egon Sloth Aalborg PI Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1994 Jes Mose Jensen Dronningens Livregiments O-afd. Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1995 Jes Mose Jensen Dronningens Livregiments O-afd. Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1996 Jes Mose Jensen Dronningens Livregiments O-afd. Pia H. Mogensen St. Binderup OK
1997 Jacob D. Jensen Skagen OK ingen nordjyske vindere
1998 Jacob D. Jensen Skagen OK Mette Møller Nielsen Aalborg OK
1999 Jørn Svendsen Dronningens Livregiments O-afd. Helene Nissen Aalborg OK
2000 Jes Mose Jensen Dronningens Livregiments O-afd. Anna Bobach Aalborg OK
2001 Nicolai Nielsen Aalborg Ok Mette Møller Nielsen TRRI
2002 Nicolai Nielsen Aalborg Ok Anna Bobach Aalborg OK
2003 Jan Møller Aalborg OK Mette Møller Nielsen TRRI
2004 Jes Mose Jensen TRRI Mette Møller Nielsen TRRI
2005 Jes Mose Jensen TRRI Mette Møller Nielsen TRRI
2006 Palle Korsbæk TRRI Mette Møller Nielsen TRRI
2007 Rico H. Mogensen St. Binderup OK Åse Møl OK Vendelboerne
2008 Nicolai Zaar Nielsen Aalborg OK Berit Olesen AKIF
2009 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK Berit Olesen AKIF
2010 Jes Mose Jensen AKIF Mette Møller Jensen AKIF
2011 Morten Netteberg Jørgensen AKIF Signe Edsen Nordvest OK
2012 Jes Mose Jensen AKIF Ingen Nordjyske vindere
2013 Nicolai Zaar Nielsen Mariager Fjord OK Signe Just Boe OK Vendelboerne
2014 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK Signe Just Boe OK Vendelboerne
2015 Tue Strøm Jensen AKIF Signe Just Boe OK Vendelboerne
2016 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK Ingen Nordjyske vindere  
2017 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK Maja Mærkedahl Lilleør Aalborg OK
2018 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK Ingen Nordjyske vindere